Medezeggenschap nieuwe stijl bij ING

ING Nederland gaat medezeggenschap een unieke nieuwe invulling geven. Begin volgend jaar komt er een medewerkersraad. Daarmee krijgt iedereen in de organisatie een stem. Bovendien wordt de agile werkwijze ook in de medezeggenschapsorganen doorgevoerd met als doel: meer betrokkenheid en efficiënter werken.

Medezeggenschap nieuwe stijl bij ING

Binnen ING Nederland zijn er nu zes domeinen met ieder een eigen autonome ondernemingsraadstructuur. Vanuit iedere ondernemingsraad (or) is er een afvaardiging naar de centrale ondernemingsraad (cor), waar over onderwerpen wordt besloten op basis van ‘de helft plus één’. We werken volgens het dialoogmodel, waarbij het bestuur voorafgaand aan een adviesaanvraag in gesprek gaat met de or. Het idee hierachter is dat we onderaan de streep allemaal hetzelfde belang dienen: de organisatie ING. En vroegtijdige betrokkenheid borgt invloed op het initiatief van de bestuurder, maar is er ook een verrijking van.

Dat idee is niet veranderd. Maar toch willen we medezeggenschap anders gaan inrichten. Want veel dingen veranderen wél. Onze organisatie is ingesteld op de veranderende samenleving, met een agile werkwijze die vruchten afwerpt: meer autonomie, minder handovers, meer verantwoordelijkheid en een kortere time-to-market. Wij willen medezeggenschap nieuwe stijl in lijn brengen met de agile manier van werken van ING.

Medezeggenschap van iedereen

Hoe gaan we dat doen? Ten eerste kiezen we voor een andere vorm om de medezeggenschap uit te voeren. Daarbij hebben we niet eerst een nieuwe structuur bedacht om die vervolgens te implementeren. Wij vinden bij de ING dat medezeggenschap van iedereen is. Niet voor niets hanteren we de slogan ‘Jouw stem in ING’ bij de introductiecampagne. Onze voornaamste vraag was daarom: hoe krijgen we vanuit die enorme populatie van 14.000 medewerkers participatie geactiveerd? En hoe zorg je dat die mensen niet alleen geïnteresseerd zijn in wat er in hun eigen omgeving gebeurt?

Geesten geprikkeld

Het aantal or-leden wordt verkleind. Als je 88 vertegenwoordigers hebt die alle onderwerpen moeten behandelen die er spelen, dan heb je niet altijd alle kennis aan tafel zitten. En wij vinden het juist belangrijk dat in het voortraject kennis aanwezig is die het medezeggenschapsorgaan én de dialoog kwalitatief versterkt. We hebben daarom bij andere organisaties gekeken die een vorm van participatie hebben. Or-leden hebben ook de module ‘Moderne Medezeggenschap’ bij Nyenrode Business Universiteit gevolgd. Daar zijn de geesten geprikkeld.

Participanten

We hebben geen staffel meer om het aantal te kiezen leden vast te stellen”

We gaan de ondernemingsraad anders invullen. We hebben geen staffel meer om het aantal te kiezen leden vast te stellen. In plaats daarvan gaan we naar zes or’en met elk elf leden. Daarnaast komt er een aanvulling van 75 participanten die worden geselecteerd op basis van hun kennis, ervaring, competenties en interesses. Onze doelstelling daarbij is dat een participant ook iets moet kunnen ontwikkelen. Deze collega gaat met een of twee trajecten per jaar meedraaien en wordt ingezet op basis van zijn of haar expertise. Daarvoor krijgt een participant 10 procent vrijstelling: minder dan gebruikelijk voor or-leden. Het is de bedoeling dat een participant met deze nevenfunctie competenties kan ontwikkelen die in zijn lijnfunctie niet aan de orde komen. Wij zetten ze in op projecten waar hun vakmanschap het best tot hun recht komt.

Mening vragen

Maar de medezeggenschap gaat verder: al onze 18.000 collega’s (vast en tijdelijk) wordt gevraagd naar hun mening. We hebben tools waarmee we vragen stellen over onderwerpen die de organisatie aangaan. Dat doen we bijvoorbeeld door vier scenario’s voor te leggen. Het scenario met de meeste stemmen komt dan op tafel in de gesprekken tussen bestuur en or. Zo creëren we meer draagvlak en meer betrokkenheid bij veranderingen in het algemeen. Met deze nieuwe vorm spreken wij van een medewerkersraad. Die bestaat uit de cor, de or, de participanten en alle andere werknemers van ING Nederland.

Agile

Ten tweede gaan we de manier van werken laten aansluiten op de werkwijze die we al een paar jaar hebben bij ING. Ook bij de medezeggenschap gaan we het agile werken adopteren. We gaan squads formeren die op basis van een bepaald onderwerp worden samengesteld en uit verschillende disciplines bestaan. Uitgangspunt is een verhouding van 50 procent or-leden en 50 procent participanten. Daarnaast gaan we een Obeya-overlegruimte gebruiken waar we op drie grote schermen bijhouden wat op de wensenlijst staat, wat we nu doen en wat we hebben opgeleverd. Daarmee gaan we ook meer samenhang aanbrengen tussen de verschillende adviesaanvragen. Want dat was het probleem bij een organisatie zo groot als ING Nederland en wanneer je met verschillende or’en werkt: de samenhang was niet altijd even zichtbaar. Een verandering bij de ene or kan weer leiden tot een verandering bij een andere or. Door daar meer in af te stemmen, kunnen we meer efficiëntie en effectiviteit bereiken. We hebben daarom ook goed gekeken wat de medezeggenschap aankan: waar willen we ons wel en niet aan committeren?

Medezeggenschap verrijkt

Het mobiliseren van medewerkers blijft een uitdaging. Medezeggenschap heeft een bepaald stempel; vaak gebaseerd op aannames of onwetendheid. Werknemers zien er tegenop om zich voor drie jaar te committeren, medezeggenschap kost tijd en soms heeft een collega zelfs de mening dat dit een negatieve impact kan hebben op je carrière. Maar het tegendeel is waar: deelnemen aan medezeggenschap vergroot je competenties en zorgt ervoor dat je netwerk in de organisatie snel groeit. Ook ontwikkel je inzichten op de ING-organisatie die verder gaan dan je team of afdeling. Bovendien kun je ontwikkelingen veel beter plaatsen in de strategie van het bedrijf. Doordat we de agile werkwijze hebben overgenomen, zien de medewerkers de inrichting van hun dagelijkse werk terug in de medezeggenschap. We merken nu al dat de betrokkenheid er is.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met ING.

Lees meer over

Ghislaine Aarts, directeur HR bij Arriva. Foto: The Playful photographer|

Directeur HR Arriva: "Ik lig weleens wakker van het aantal...

Dreigen met werkonderbreking, agressie tegen medewerkers en een groot CO2-doel. Arriva staat de komende jaren voor uitdagingen. Ghislaine Aarts, directeur HR van Arriva vertelt erover.

Digitale dilemma's van HR: een balans tussen technologische vooruitgang en duurzaamheid

Digitale dilemma's van HR: een balans tussen technologische...

In de afgelopen jaren heeft binnen HR een verschuiving plaatsgevonden naar digitale dienstverlening en datagestuurd werken. Maar staan we wel genoeg stil bij de aanzienlijke milieu-impact van deze ontwikkelingen, vraagt Anne Doeser zich af.

Bekijk hier PW. magazine #2 (april 2024)

Bekijk hier PW. magazine #2 (april 2024)

Lees in dit magazine over het omgaan en voorkomen van loonbeslag, de rol van HR bij rouw op de werkvloer en de taak van HR bij polarisatie.

5 subsidies voor opleiden en ontwikkelen

5 subsidies voor opleiden en ontwikkelen

Toekomstbestendige organisaties zien wat erop hen afkomt en anticiperen daarop. Aan HR om te investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Met deze subsidies kun je je voordeel doen.

Gebruik strategische personeelsplanning in transitie naar circulaire bedrijfsvoering

Gebruik strategische personeelsplanning in transitie naar circulaire...

Strategische personeelsplanning speelt een belangrijke rol in de overstap van lineaire naar een circulaire bedrijfsvoering. Het uitbreiden van het functiehuis met de functie 'duurzaamheidsprofessional' is daarin een eerste stap.

Subsidies en kredieten voor AI-ontwikkeling

Subsidies en kredieten voor AI-ontwikkeling

Om nieuwe toepassen van AI te onderzoeken of te demonstreren, kun je als ondernemer in aanmerking komen voor verschillende subsidies en kredieten. We hebben er een aantal op een rijtje gezet.

De 8 momenten waarop jouw medewerkers een mening over je vormen

De 8 momenten waarop jouw medewerkers een mening over je vormen

Als je de reis- en contactmomenten van je medewerkers in kaart brengt, kun je sturen op ervaringen die bijdragen aan werkgeluk. Bovendien kun je laten zien waar jouw organisatie voor staat, schrijft werkgeluk-expert Gea Peper.

Tamara Kucharek (Goudwisselkantoor): 'In dit vak gaat zorgvuldigheid boven snelheid'

Tamara Kucharek (Goudwisselkantoor): 'In dit vak gaat zorgvuldigheid...

In de Spotlight-rubriek stellen we 9 vragen aan collega's in het HR-vak. Dit keer: Tamara Kucharek, HR Directeur Europa bij het Goudwisselkantoor en eigenaar BISC HR Advies & Begeleiding.