Een goede vriend van de HR-professional [recensie Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslag 2021]

Een wetboek, maar dan geschreven in een voor HR 'logische' volgorde. Van sollicitatie tot en met ontslag en pensioen. Met allerlei mogelijke zijpaden zoals medezeggenschap en arbeidsomstandigheden. Vol met verrassende details, maar de teksten zitten tegelijkertijd wel dicht aan tegen de oorspronkelijke wetteksten.

Een goede vriend van de HR-professional [recensie Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslag 2021]

Dat is de kern van Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslag 2021.

Je solliciteert op een baan, wordt aangenomen, krijgt een arbeidscontract, het eerste loon komt binnen, je gaat belasting betalen, je bouwt vakantie- en verlofdagen op, die wil je opnemen, en daarna beginnen er soms gaten te vallen in het ideale bestaan van Jan Modaal. Hij wordt ziek, arbeidsongeschikt of het einde van de arbeidsovereenkomst komt bijvoorbeeld in zicht. Ontslag en pensioen dus, en steeds vaker is dat niet tegelijkertijd. En ondertussen zijn er nog talloze andere aspecten van het werkende leven die geregeld moeten worden: van discriminatie, via werkloosheid tot en met medezeggenschap.

Lees ook op PW. pro:Wat zijn de wettelijke opzegverboden bij ontslag?

Volledig en beknopt

Al die events (en nog veel meer) komen aan bod in dit Memo. Niet uitvoerig, maar vrij beknopt, soms zelfs puntgewijs. Of zelfs wat summier, zoals bij de opsomming van wervingsmethoden in het eerste hoofdstuk. Maar altijd wel overzichtelijk. De volledigheid en beknoptheid waarmee elk onderwerp is beschreven maakt dit boek, samen met veel verrassende details tot een waardevolle uitgave. Zeker voor een HR-functionaris of specialist arbeidsvoorwaarden die zijn processen en procedures echt waterdicht wil hebben. Zoals bij het eindigen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege (Arbeidsovereenkomst; pagina 82). De aanzegplicht en de uitzonderingen daarop, zoals bij projectcontracten staan er direct onder. Dit gaat overigens niet over de ketenbepaling naar een vaste aanstelling.

Geen werkverschaffing

Of neem de verplichting tot verschaffing van werk, in het hoofdstuk Werk en verlof. Die bestaat niet, dus een werkgever hoeft een werknemer niet per se aan het werk te zetten. Tenzij de werknemer per stuk wordt betaald, of moet leven van fooien (horeca?), of als werken nodig is om vakbekwaam te blijven.

Het lijkt een dode letter, deze bepaling. Waarom zou je iemand in dienst nemen zonder werk voor hem of haar te hebben. Maar gelet op de recente commotie rond de slapende dienstverbanden krijgen ook deze bepalingen wel degelijk betekenis. Denk ook aan de werknemers die op non-actief zijn gesteld of, nog erger, compleet werden genegeerd door hun werkgevers omdat ze niet wilden instemmen met hun ontslag.

Lees ook op PW. pro: Dreigend langdurig ziekteverzuim? Wat moet de werkgever doen?

Overigens gaat deze verplichting niet over de verplichting tot loon (door)betalen. Ook dat aspect komt meermaals aan de orde in deze Memo Plus, maar dan bij de life events waarbij dit van belang is. Zoals bij Ziekte en arbeidsongeschikt, en disciplinaire maatregelen. En ook bij het vergaderrecht van or-leden.

Wist-je-datjes

Nog zo’n wist-je-dat-je? Een concurrentiebeding kan ook aan het einde van een arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) nog worden aangegaan. (Volgens sommige advocatenkantoren zou dat zelfs nog na het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen.) Deze optie noemen de auteurs niet, vermoedelijk omdat er geen duidelijke jurisprudentie over is te vinden.

Lees ook op PW. pro: Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd: hoe werkt dat?

Maar alle andere aspecten van het concurrentiebeding worden beknopt behandeld, zoals verbindendheid, tenietdoen, vergoeding voor werknemer, schadevergoeding voor de werkgever, relatiebeding, nevenwerkzaamheden, zelfs een paragraaf over auteursrecht en de bescherming die de werkgever ook zonder zo’n beding kan hebben. Daarmee wordt ook dit onderwerp, als alle andere in dit Memo beknopt maar volledig behandeld. De lezer zal zelden misgrijpen als hij dit boek erbij pakt omdat hij nu echt alles wil weten over dat ene onderwerp.

Goede vriend

Het is inhoudelijk een zeer complete uitgave, deze Memo Plus. Ook de Sociale zekerheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba staat erin. Toch zal bijna niemand het van begin tot einde lezen. Deels komt dat door het grootste bezwaar tegen deze Memo Plus: het taalgebruik. Dat is vrij ouderwets, met frequent lijdende vormen, uitdrukkingen als ‘dienen’, hetzij en tenzij, in het geval dat, abstracta als ‘de tijd gedurende welke zij ten gevolge van’ en andere formuleringen die de juridische achtergrond van de auteurs verraden.

De zinnen zijn meestal vrij lang en voorzien van veel bijzinnen en tussenwerpingen die het lezen van deze teksten niet altijd even plezierig maakt. Je moet er echt even voor gaan zitten om deze teksten echt zorgvuldig, met aandacht en geconcentreerd tot je te nemen. Het leest als een oester, die zijn geheimen niet makkelijk prijs geeft. Meestal zal HR doen als dat echt nodig is, bijvoorbeeld om een dossier bij ontslag goed te onderbouwen. In die situaties is dit Memo Plus echt een goede vriend van de HR-professional.

Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslag 2021
ISBN: 
9789462156784
Pagina's: 760
Uitgever: Vakmedianet

Onderzoeksresultaten: dit kun je in 2024 van payroll verwachten

Onderzoeksresultaten: dit kun je in 2024 van payroll verwachten

Wat het huidige en toekomstige potentieel van payroll is? Daar geeft het onderzoek 'Het potentieel van payroll in 2024: Enquête internationale payroll' van ADP Nederland antwoord op.

Versterking positie klokkenluiders dwingt bedrijven interne procedures aan te scherpen

Versterking positie klokkenluiders dwingt bedrijven interne...

Het wetsvoorstel dat de bescherming van klokkenluiders uitbreidt, is aangenomen door de Eerste Kamer. Eerst intern misstanden melden is niet meer noodzakelijk. De aanpassing heeft gevolgen voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Werknemer komt niet opdagen,  wat kan HR doen?

Werknemer komt niet opdagen, wat kan HR doen?

Je wilt natuurlijk structureel voorkomen dat werknemers niet komen opdagen. Wat kan HR doen om dit te voorkomen? Arbeidsrechtadvocaat Caro Nagel van WVO advocaten geeft 5 tips.

(G)een nieuwe loondoorbetalingsperiode na ziekte en 4 weken werken?

(G)een nieuwe loondoorbetalingsperiode na ziekte en 4 weken werken?

Een werknemer die gedurende lange tijd arbeidsongeschikt is geweest, valt na slechts vier weken werken opnieuw uit. Hierdoor ontstaat er een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken. Of toch niet? De rechter oordeelde hierover.

Opzegtermijn: alle regels op een rij

Opzegtermijn: alle regels op een rij

Wanneer de wegen van werkgever en werknemer zich scheiden, moeten beide partijen een opzegtermijn in acht nemen. Wat zijn hier de regels voor?

Meestal geen recht op overwerkvergoeding, wanneer wel?

Meestal geen recht op overwerkvergoeding, wanneer wel?

Meestal wordt overwerk niet apart vergoed, in het contract valt het onder het reguliere salaris. Maar mag een werkgever overwerk zomaar 'verdisconteren' in het salaris en dat opnemen in een contract? Wanneer is een aparte vergoeding passend?

Medewerkers controleren tijdens WK-wedstrijd: mag dat?

Medewerkers controleren tijdens WK-wedstrijd: mag dat?

Een voorspelbare ziekmelding na een belangrijke WK-wedstrijd of stiekem onder werktijd kijken. Het WK brengt een aantal arbeidsrechtelijke vragen met zich mee. Wat mag er wel en niet? Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen legt uit.

Ontslag werkneemster die keek in bankgegevens ex-man

Ontslag werkneemster die keek in bankgegevens ex-man

Een bankmedewerkster nam het niet zo nauw met de regels van de bank en raadpleegde de bankrekening van haar ex-man en dochter. Naar eigen zeggen om te kijken of 'het goed met hen ging'. Ontslag volgt. Terecht of niet?