Businessarchitect & Verandermeester

Organisaties verkeren in een permanente staat van transitie, want de wereld verandert in hoog tempo. Deze ontwikkelingen verdienen een nieuw model van permanente organisatieontwikkeling. Bedrijfskundige, psycholoog en executive coach Ber Damen biedt in zijn boek 'Businessarchitecht en verandermeester' een praktische kompas voor het navigeren van dit ontwikkelingsproces.

Businessarchitect & Verandermeester

Het boek Businessarchitect en verandermeester beschrijft de ontwikkelingen waarmee organisaties worden geconfronteerd en het veranderende professionaliteitsprofiel voor personeels- en organisatiedeskundigen waartoe deze ontwikkelingen nopen.

Organisaties verkeren in een permanente staat van transitie, want de wereld verandert in hoog tempo. Grilligheid en onvoorspelbaarheid zijn troef. In de bestuurskamer leidt dat tot grote verwarring. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om voortdurende anticipatie en verandering.

Het moet anders; het kan anders. Leniger, wendbaarder, innovatiever. Traditionele organisatieconcepten voldoen niet langer. Ze zijn niet toegesneden op de huidige tijd. Dat geldt in het bijzonder voor een kenmerkend aspect van het klassieke organisatiemodel: het human resource management. De mens is geen hulpbron voor de organisatie. De organisatie is een hulpbron voor de mens.

Dit boek beschrijft niet alleen de ontwikkelingen waarmee organisaties worden geconfronteerd, maar reikt ook een model toe voor permanente organisatieontwikkeling. Dit model verschaft houvast voor het handelen van de businessarchitect en de verandermeester. Het biedt een kompas voor het navigeren van het ontwikkelingsproces in organisaties. Het helpt de koers bepalen in transitieprocessen en vormt daarvoor een ijkpunt.

Businessarchitect en verandermeester is geschreven door bedrijfskundige en psycholoog Ber Damen. Hij is als partner verbonden aan Van de Bunt Adviseurs en als lector voor de master in HRM aan Hogeschool Avans+. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring als bestuursadviseur en een lange staat van dienst als strategierealisator, veranderkundige, organisatieontwerper en leiderschapsontwikkelaar. Hij adviseert publieke en private organisaties over besturings- en inrichtingsvraagstukken, ontwikkelings- en transitieprocessen en gedragsverandering. Tevens treedt hij veelvuldig op als executive coach.

Bestel dit boek hier

Vraag hier een docentexemplaar aan.