Businessarchitect & Verandermeester

Organisaties verkeren in een permanente staat van transitie, want de wereld verandert in hoog tempo. Deze ontwikkelingen verdienen een nieuw model van permanente organisatieontwikkeling. Bedrijfskundige, psycholoog en executive coach Ber Damen biedt in zijn boek 'Businessarchitecht en verandermeester' een praktische kompas voor het navigeren van dit ontwikkelingsproces.

Businessarchitect & Verandermeester

Het boek Businessarchitect en verandermeester beschrijft de ontwikkelingen waarmee organisaties worden geconfronteerd en het veranderende professionaliteitsprofiel voor personeels- en organisatiedeskundigen waartoe deze ontwikkelingen nopen.

Organisaties verkeren in een permanente staat van transitie, want de wereld verandert in hoog tempo. Grilligheid en onvoorspelbaarheid zijn troef. In de bestuurskamer leidt dat tot grote verwarring. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om voortdurende anticipatie en verandering.

Het moet anders; het kan anders. Leniger, wendbaarder, innovatiever. Traditionele organisatieconcepten voldoen niet langer. Ze zijn niet toegesneden op de huidige tijd. Dat geldt in het bijzonder voor een kenmerkend aspect van het klassieke organisatiemodel: het human resource management. De mens is geen hulpbron voor de organisatie. De organisatie is een hulpbron voor de mens.

Dit boek beschrijft niet alleen de ontwikkelingen waarmee organisaties worden geconfronteerd, maar reikt ook een model toe voor permanente organisatieontwikkeling. Dit model verschaft houvast voor het handelen van de businessarchitect en de verandermeester. Het biedt een kompas voor het navigeren van het ontwikkelingsproces in organisaties. Het helpt de koers bepalen in transitieprocessen en vormt daarvoor een ijkpunt.

Businessarchitect en verandermeester is geschreven door bedrijfskundige en psycholoog Ber Damen. Hij is als partner verbonden aan Van de Bunt Adviseurs en als lector voor de master in HRM aan Hogeschool Avans+. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring als bestuursadviseur en een lange staat van dienst als strategierealisator, veranderkundige, organisatieontwerper en leiderschapsontwikkelaar. Hij adviseert publieke en private organisaties over besturings- en inrichtingsvraagstukken, ontwikkelings- en transitieprocessen en gedragsverandering. Tevens treedt hij veelvuldig op als executive coach.

Bestel dit boek hier

Vraag hier een docentexemplaar aan.

Een algoritme heeft geen vooroordelen, maar kan ook geen rekening houden met emoties. Foto: Shutterstock

HR is het bedrijfsgeweten

Zelfrijdende auto's die aanzienlijk minder brokken maken dan jij en ik. En algoritmes in de rechtszaal die betere vonnissen vellen dan hun menselijk equivalent. Het zijn ontwikkelingen die zich voltrekken terwijl je dit artikel leest. Dus rijst de...

Foto: Elevate | Unsplash

Design thinking aan de bar

Stel, je bedrijf wordt geconfronteerd met een probleem. Een lage omzet, een hoog verloop, een nog hoger ziekteverzuim. Wat ga je dan doen? Waarschijnlijk verdiep je je in de achterliggende oorzaken, en kom je op basis daarvan met een reeks...

Yousri Mandour: 'Vernieuwen? Omarm het gevoel van ongemak'

Yousri Mandour: 'Vernieuwen? Omarm het gevoel van ongemak'

Elke crisis dwingt bedrijven heel nauwkeurig te kijken of ze nog doen waarvoor ze ooit zijn opgericht. Consultant en auteur van managementboeken Yousri Mandour vertelt over de valkuilen in dit proces. "Vaak wordt er een aparte clubje opgezet om...

Jaap Boonstra: 'Zonder stabiel anker, raakt je organisatie op drift'

Jaap Boonstra: 'Zonder stabiel anker, raakt je organisatie op drift'

Veranderen, verbeteren, vernieuwen. Hoogleraar Jaap Boonstra is erin gespecialiseerd. Een gesprek over stabiele ankers, succes in coronatijd en zijn twijfels bij de ambitie van HR om businesspartner te willen worden.

De toekomst van werk: zo zorg je voor meer betrokkenheid

De toekomst van werk: zo zorg je voor meer betrokkenheid

De terugkeer naar kantoor is straks een unieke kans om het werk toekomstbestendig te gaan inrichten. Dat betekent in elk geval afscheid nemen van het oude patroon en luisteren naar de behoefte van medewerkers, zeggen Lisanne Spiekermann,...

Hybride werken: zo richt je je organisatie in

Hybride werken: zo richt je je organisatie in

Schrijver en adviseur Jeroen Busscher verkent het werken in de hybride organisatie. Hoe zal dat er in de praktijk aan toe gaan? En waarom is ruimte voor leren en creativiteit daar zo belangrijk?

C) Studio G.J. Vlekke

Annemieke Roobeek: 'Voor succesvolle transformaties zijn geëngageerde...

Er zijn grote systeemveranderingen op komst en daarvoor hebben we geëngageerde leiders nodig. Dat zegt Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit. "Ik verwacht dat er post-corona een enorme...

Reorganiseren kun je leren

Reorganiseren kun je leren

Waarom dit boek? Simpelweg omdat het er nog niet eerder was! Een boek waarin alles te vinden is over reorganisaties. Dat uitlegt waarom het bijna altijd misgaat. En hoe je dat kunt voorkomen.