PW. wetenschap & onderzoek

PW. wetenschap & onderzoek

Technologie begint met de H van human We laten ons nog te veel door techniek overvallen. Veel minder sterk zijn we in het naar onze hand zetten van techniek: mensgerichte techniek(implementatie). De H van Human en HR wordt niet minder belangrijk, maar juist nog veel belangrijker. In deze bijdragen laten dr. Harm van Lieshout en

Technologie begint met de H van human

technologie op de werkvloer

We laten ons nog te veel door techniek overvallen. Veel minder sterk zijn we in het naar onze hand zetten van techniek: mensgerichte techniek(implementatie). De H van Human en HR wordt niet minder belangrijk, maar juist nog veel belangrijker.

In deze bijdragen laten dr. Harm van Lieshout en dr. Stephan Corporaal dat op verschillende (deel)terreinen zien.

Onweerstaanbare employee experience: zo zet je de employee journey in

Veel bedrijven werken aan casuïstiek rondom duurzaamheid in een continu veranderende werkomgeving. De nadruk ligt op het individu en zijn wendbaarheid in de context van de organisatie. Daarbij kunnen we niet voorbijgaan aan employee experience en de employee journey, maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

Werk verandert: Leven lang leren geen luxe, maar noodzaak

Leren en innoveren dienen vaste onderdelen te worden van het dagelijkse werk. Voor HRM’ers ligt er de uitdaging hoe ze zo’n leercultuur (mede) kunnen realiseren.

De auteurs zijn: Joost van der Weide, associate lector Sociale Innovatie aan de Hogeschool Windesheim en Jeany Slijper, associate lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap aan de Hogeschool Inholland.

Leidinggeven aan veranderlust

Twee grote HR-uitdagingen gaan ons persoonlijk raken. De eerste is onze productiviteit: die zal minimaal verdubbeld moeten worden het komend decennium. De tweede is onze veranderlust: volledig van koers kunnen veranderen. Stephan Corporaal en Sjoerd Peters inspiratie op voor het adresseren van deze uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk van het mkb.

Inclusief HRM biedt statushouders en werkgevers kansen

Inclusief HRM biedt statushouders en werkgevers kansenVoor veel statushouders is de stap naar werk moeizaam en voor werkgevers blijkt het ingewikkeld om een duurzame werkplek voor statushouders te realiseren. Hoe kunnen bedrijven met onvervulbare vacatures en de flinke groep werkzoekende statushouders bij elkaar worden gebracht? Kan inclusief HRM ervoor zorgen dat statushouders wél duurzaam aan de slag kunnen?

Hoe HR de match tussen techniek en werkvloer kan verbeteren

Er wordt veel gesproken over de inbedding van technologie in werkprocessen. Het technologische aspect is slechts één kant van de medaille. De acceptatie en het daadwerkelijk gebruik van innovatieve technologie door werknemers vormen de andere kant.

Hoe flexibele arbeidscontracten de vitaliteit en productiviteit beïnvloeden (en wat HR daartegen kan doen)

Door de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt te versterken, kan HR een positieve bijdrage leveren aan hun vitaliteit en productiviteit.

Workarounds voor drie corona-challenges

Workarounds voor drie corona-challengesNu we weer vooruitkijken naar werken op kantoor, is de vraag hoe we dit op een productieve en gezonde manier kunnen doen. Drie corona-challenges voor HR voor de middellange termijn.

Mkb-installateurs delen best practices en uitdagingen op gebied van HRD

Installatiebranche - leren en ontwikkelen in crisistijdDe crisis die het coronavirus wereldwijd veroorzaakt, zorgt voor veel onzekerheid maar het biedt ook kansen voor de invoering van disruptieve technologieën om te communiceren, leren en ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de installatiebranche.

Werkscan helpt bij duurzame inzetbaarheid in een digitaal tijdperk

Hanzehogeschool en Saxion hebben een APK-werkscan ontwikkeld waarmee een medewerker meer kennis over zichzelf kan verwerven op basis van situationele en neuropsychologische/biologische gegevens.

Wendbaarheid is het nieuwe normaal

De arbeidsmarkt is continu in verandering. Wendbaarheid is het nieuwe normaal, óók voor HR-professionals. Het Future of Work Consortium signaleert drie ontwikkelingen (verschuivingen) met betrekking tot de toekomst van werk.

Stem HR-activiteiten af op levensfase

Als het gaat om duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid, moet je niet alle medewerkers over één kam scheren. Dat gebeurt nu vaak nog. Maar het is veel effectiever om te differentiëren naar levensfase.

HR-professional, leer de mores van de programmeur kennen

Hoe goed begrijpen HR-professionals wat IT’ers belangrijk vinden en hoe hun wereld werkt? Naarmate programmeurs, developers of data scientists meer gaan samenwerken met HR-mensen, is dat begrip wezenlijk. Een paar inkijkjes in de mores van de programmeur.

Samenwerkend leren heeft de toekomst

Tijden veranderen. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat ook het werk verandert. Wat merken werknemers ervan dat hun werk in transitie is? En wat zijn mogelijkheden om ermee aan de slag te gaan?

Anticipeer op verminderde inzetbaarheid

Organisaties krijgen steeds vaker te maken met medewerkers die verminderd inzetbaar zijn. Aan HR de taak om na te denken over nieuwe structuren en organisatievormen om mensen met verminderde inzetbaarheid zo goed mogelijk te laten participeren.

Lees meer over

Zo geef je hybride werken vorm

Welke effecten heeft het gedwongen thuiswerken gehad op onze manier werken? Wat zijn onze voorkeuren? Is hybride werken het nieuwe normaal? En hoe geven we dat vorm?

Zo focus je echt op de werknemer

In het komende jaar zal in veel sectoren de personeelskrapte en het verloop van personeel toenemen. Het wordt steeds moeilijker om te voorzien in de capaciteitsbehoefte. Tijd dus om verloop te voorkomen. Maar hoe pak je dat aan?

Zo voer je een verzuimgesprek

Verzuim is duur. Wanneer een werknemer dus een onverwachts hoog ziekteverzuim heeft, of zich opvallend vaak op bepaalde dagen in de week ziek meldt, is het tijd voor een goed gesprek. Hoe voer je een verzuimgesprek?