Pascal Willems - advocaat arbeidsrecht en gezondheidsrecht

Advocaat arbeidsrecht en gezondheidsrecht

Pascal Willems is gespecialiseerd in arbeidsrecht, gezondheidsrecht, arbeidsongeschiktheidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en privacyrecht. Hij is eigenaar van en werkzaam bij WVO advocaten.

Alles wat HR moet weten over aansprakelijkheid en beroepsziekten

Alles wat HR moet weten over aansprakelijkheid en beroepsziekten

Als werkgever moet je maatregelen treffen om werknemers tegen gevaar te beschermen. Je bent in beginsel aansprakelijk voor de schade die de werknemer oploopt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Dit moet je weten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Dit moet je weten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De WIA is van toepassing op mensen die als gevolg van ziekte een loonverlies lijden van ten minste 35%. Hierover lees je alles in deze praktijkgids.

Deskundigenoordeel geen zekerheidje meer bij re-integratiegeschil

Deskundigenoordeel geen zekerheidje meer bij re-integratiegeschil

Een zieke werknemer brengt voor zowel werkgever als werknemer onzekerheid met zich mee. De belangen lopen bovendien niet altijd parallel. Niet vreemd dus dat daar nog weleens perikelen uit ontstaan.

Personeel van het Maasstad ziekenhuis staakte in maart 2023 voor betere cao-afspraken (foto: ANP/Hollandse Hoogte/ Robin Utrecht).

Dit zijn de regels als personeel gaat staken

Als onderhandelingen over een cao niet verlopen zoals gehoopt, wordt er soms gestaakt. Welke vormen van staken zijn er en wat zijn juridische en financiële consequenties?

Dit moet je weten over het recht op privacy

Dit moet je weten over het recht op privacy

Het recht op privacy van de werknemer wordt in diverse (wettelijke) regels beschermd. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over privacy.

Alles wat HR moet weten over deeltijdwerk en flexibel werken

Alles wat HR moet weten over deeltijdwerk en flexibel werken

Deeltijdwerknemers of parttimers zijn personen die per dag of per week korter werken dan het personeel dat gedurende de (binnen het bedrijf) gebruikelijke arbeidstijd werk verricht.

Alles wat HR moet weten bij een bedrijfsovername

Alles wat HR moet weten bij een bedrijfsovername

Datgene wat vaak informeel wordt aangeduid als bedrijfsovername of fusie, staat in het arbeidsrecht bekend als een 'overgang van onderneming'. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over bedrijfsovername.

Dit moet HR weten over werving en selectie

Dit moet HR weten over werving en selectie

Er bestaat geen algemene wettelijke regeling voor de werving en selectie van personeel. Wel moet je een aantal specifieke regels in acht nemen. In de praktijkgids vind je hier uitgebreide informatie over.

Denk hieraan bij de arbeids- en rusttijden

Denk hieraan bij de arbeids- en rusttijden

De Arbeidstijdenwet bevat voorschriften voor arbeids- en rusttijden met het oog op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers.

Zo werkt ontslag met wederzijds goedvinden

Zo werkt ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn werkgever en de werknemer het er over eens zijn dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Wat zijn de aandachtspunten?