Tijd-voor-tijdregeling: let op het minimumloon

Tijd-voor-tijdregeling: let op het minimumloon

Je mag overwerk compenseren met een tijd-voor-tijdregeling. Sinds 1 januari 2019 moeten werknemers voor hun gewerkte uren wel minimaal het minimumloon krijgen. Dit betekent dat je het totaal aantal gewerkte uren per loonperiode per werknemer goed...

Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit

Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit

De Arbeidstijdenwet (ATW) is van toepassing op alle sectoren van het bedrijfsleven en op het overheidspersoneel. Naast de Arbeidstijdenwet is het Arbeidstijdenbesluit (ATB) belangrijk.

Hoe ga je om met structureel overwerk?

Hoe ga je om met structureel overwerk?

Wat overwerk precies is en hoe je dat aan een werknemer moet betalen, is in de wet niet vastgelegd De wetgever heeft dat overgelaten aan de werkgevers en werknemers via cao's, afspraken binnen het bedrijf en individuele arbeidscontracten. Waar moet...

Nachtdiensten: deze regels moet je kennen

Nachtdiensten: deze regels moet je kennen

Voor nachtdiensten kent de Arbeidstijdenwet speciale regels. Als je de regels als werkgever overtreedt, dan hangt je een flinke boete of zelfs strafrechtelijke vervolging boven het hoofd. Het is dus zaak dat je de regels goed kent.

Foto: Roel Dijkstra Fotografie

'Tijd wordt de belangrijkste arbeidsvoorwaarde'

ING transformeert van een klassieke naar een agile organisatie. "HR moet daar niet in afremmen, maar juist versnelling aanbrengen", zegt Maarten van Beek, HR-directeur voor de Benelux. De pilot met het onbeperkt opnemen van vakantiedagen is een...

Vergunning voor werktijdverkorting is niet eenvoudig

Vergunning voor werktijdverkorting is niet eenvoudig

Een werkgever die minder werk voor zijn personeel heeft, mag niet zomaar zijn personeel minder laten werken en minder uitbetalen. Werknemers hebben namelijk in hun arbeidsovereenkomst een bepaald aantal uren afgesproken dat zij zullen werken.