Alles over Arbeidstijden

Wat zijn de regels voor vakantiewerk door scholieren?

Wat zijn de regels voor vakantiewerk door scholieren?

De schoolexamens zijn voorbij, de zomervakantie breekt aan. Hét moment waarop jongeren op zoek gaan naar een vakantiebaantje.

Arbeids- en rusttijden

Arbeids- en rusttijden

De Arbeidstijdenwet bevat voorschriften voor arbeids- en rusttijden met het oog op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers. Ook moeten werknemers de ruimte hebben om andere taken en verantwoordelijkheden te kunnen verrichten buiten...

Recht op onbereikbaarheid of recht op een gesprek?

Recht op onbereikbaarheid of recht op een gesprek?

Misschien ken je het wel: om 23:00 uur 's avonds krijg je een mailtje van je leidinggevende, met een paar prangende vragen over het werk. Word je nu verondersteld om direct te antwoorden of kan het wachten tot morgen? In het najaar buigt de Tweede...

Recht op onbereikbaarheid actueler door coronacrisis

Recht op onbereikbaarheid actueler door coronacrisis

De Nederlandse wetgeving regelt geen recht op onbereikbaarheid, maar alleen de minimale rusttijden voor werknemers. Door onder meer de mobiele telefoons zijn medewerkers altijd en overal te bereiken, ook buiten kantooruren. Dit kan kan stress...

Tijd-voor-tijdregeling: let op het minimumloon

Tijd-voor-tijdregeling: let op het minimumloon

Je mag overwerk compenseren met een tijd-voor-tijdregeling. Sinds 1 januari 2019 moeten werknemers voor hun gewerkte uren wel minimaal het minimumloon krijgen. Dit betekent dat je het totaal aantal gewerkte uren per loonperiode per werknemer goed...

Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit

Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit

De Arbeidstijdenwet (ATW) is van toepassing op alle sectoren van het bedrijfsleven en op het overheidspersoneel. Naast de Arbeidstijdenwet is het Arbeidstijdenbesluit (ATB) belangrijk.

Hoe ga je om met structureel overwerk?

Hoe ga je om met structureel overwerk?

Wat overwerk precies is en hoe je dat aan een werknemer moet betalen, is in de wet niet vastgelegd De wetgever heeft dat overgelaten aan de werkgevers en werknemers via cao's, afspraken binnen het bedrijf en individuele arbeidscontracten. Waar moet...

Nachtdiensten: deze regels moet je kennen

Nachtdiensten: deze regels moet je kennen

Voor nachtdiensten kent de Arbeidstijdenwet speciale regels. Als je de regels als werkgever overtreedt, dan hangt je een flinke boete of zelfs strafrechtelijke vervolging boven het hoofd. Het is dus zaak dat je de regels goed kent.

Foto: Roel Dijkstra Fotografie

'Tijd wordt de belangrijkste arbeidsvoorwaarde'

ING transformeert van een klassieke naar een agile organisatie. "HR moet daar niet in afremmen, maar juist versnelling aanbrengen", zegt Maarten van Beek, HR-directeur voor de Benelux. De pilot met het onbeperkt opnemen van vakantiedagen is een...

Vergunning voor werktijdverkorting is niet eenvoudig

Vergunning voor werktijdverkorting is niet eenvoudig

Een werkgever die minder werk voor zijn personeel heeft, mag niet zomaar zijn personeel minder laten werken en minder uitbetalen. Werknemers hebben namelijk in hun arbeidsovereenkomst een bepaald aantal uren afgesproken dat zij zullen werken.