Ruzie om mondkapje kost chauffeur zijn baan [rechtspraak]

Ruzie om mondkapje kost chauffeur zijn baan [rechtspraak]

Een ruzie tussen een werkgever en een werknemer die weigerde een mondkapje te dragen, is opnieuw in de rechtszaal uitgevochten. Eerder oordeelde de kantonrechter al dat de werkgever het loon mocht opschorten van de werknemer. Nu is ook de...

Dubbel gestraft bij niet voldoen aan re-integratieverplichtingen

Dubbel gestraft bij niet voldoen aan re-integratieverplichtingen

Als werkgever kun je niet alleen te maken krijgen met een loonsanctie, maar ook worden veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding wanneer je ernstig tekortschiet tijdens de re-integratie.

De tombola van vergoedingen bij einde dienstverband

De tombola van vergoedingen bij einde dienstverband

Met de invoering van de WWZ verdween de - door velen bijna gehate - kantonrechtersformule. De gedachte hierbij was mede dat het ontslagrecht goedkoper zou worden. Maar bijna vijf jaar later is het de vraag of dit resultaat inderdaad is bereikt.

Ontslag op staande voet om gratis bakkie koffie [rechtspraak]

Ontslag op staande voet om gratis bakkie koffie [rechtspraak]

Het blijkt vaak dat werknemers en werkgevers 'diefstal' anders interpreteren. Waar werknemers denken dat hun baas er niet zo zwaar aan zal tillen wanneer zij zich iets van geringe waarde toe-eigenen, hanteren werkgevers een zerotolerancebeleid. Dat...

Consequenties van een ongeldig ontslag op staande voet [rechtspraak]

Consequenties van een ongeldig ontslag op staande voet [rechtspraak]

Een onterecht gegeven ontslag op staande voet geldt op zichzelf als ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. En dat is een dure grap wanneer de zaak voor de rechter komt.

Moet werknemer beëindigingsovereenkomst tekenen? [rechtspraak]

Moet werknemer beëindigingsovereenkomst tekenen? [rechtspraak]

Een werkgever en werknemer in het basisonderwijs maken afspraken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, maar als het puntje bij het paaltje komt, weigert de werknemer om de beëindigingsovereenkomst te tekenen. Haar werkgever sleept haar...