It's the man, stupid, not the algorithm

It's the man, stupid, not the algorithm

Geen HR-professional kan meer om HR Analytics heen. Het begrip is intussen echt geland. Terecht natuurlijk. HR zit op een goudmijn van gegevens die daarvoor gebruikt kunnen worden.

De voorvechter van technologie: een cruciale Ulrich-rol

De voorvechter van technologie: een cruciale Ulrich-rol

Als je als HR-professional de organisatie succesvol wilt laten opereren, dan moet je alles weten van technologie, vindt Dave Ulrich. De bedenker van het rollenmodel ziet een nieuwe rol voor HR: voorvechter van technologie.

'HR analytics volgende stap in evolutie HR'

'HR analytics volgende stap in evolutie HR'

HR-professionals hebben in toenemende mate belangstelling voor analytics. Alleen, waar mee te beginnen? Welke valkuilen met je vermijden? Welke mogelijkheden bieden analytics? Op een recente conferentie werd hier door drie sprekers vanuit theorie en...

Digitale technologie zorgt voor transformatie van recruitment

Digitale technologie zorgt voor transformatie van recruitment

Ontwikkelingen in data, machine learning en digitale technologieën zorgen voor een transformatie van recruitment.

HR goes Digital! Hooray?

HR goes Digital! Hooray?

Deze gedachte kwam bij mij op toen ik in november vorig jaar het interessante door PW. georganiseerde congres 'HR goed Digital' bijwoonde. Met een paar honderd andere HRM'ers luisterde ik geboeid o.a. naar de bijdrage van Denny Mekic, die...

Voorachteruitgang

Voorachteruitgang

Recent was ik op het congres van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) dat in het teken stond van technologie, big data en robots. U weet het inmiddels wel, dat van 'de robots komen' en 'de wereld verandert exponentieel'. Als u daar geen...