PW.
PW.

Onverwijld ontslag: vraag en antwoord

Mag je, wanneer een werknemer mogelijk gestolen heeft, wachten met een beslissing tot ontslag (op staande voet) tot een bepaalde getuige gehoord kan worden, al duurt dat enkele dagen?

Geen mondkapje? Dan ook geen loon [rechtspraak]

Geen mondkapje? Dan ook geen loon [rechtspraak]

Over nut en noodzaak van mondkapjes in de strijd tegen corona lopen de meningen uiteen. Maar wie die discussie op de werkvloer wil voeren, loopt aan tegen het instructierecht van de werkgever. Dat merkt ook de medewerker van een bakkerij, die...

Ontslag op staande voet om gratis bakkie koffie [rechtspraak]

Ontslag op staande voet om gratis bakkie koffie [rechtspraak]

Het blijkt vaak dat werknemers en werkgevers 'diefstal' anders interpreteren. Waar werknemers denken dat hun baas er niet zo zwaar aan zal tillen wanneer zij zich iets van geringe waarde toe-eigenen, hanteren werkgevers een zerotolerancebeleid. Dat...

Schuld en boete: straf op de werkvloer

Schuld en boete: straf op de werkvloer

Werkgevers en werknemers worden geacht zich te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer. Dat staat in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. Een werknemer die zich daar niet aan houdt, moet de consequenties aanvaarden. Welke...

Ontslag op staande voet voor te laat komen

Ontslag op staande voet voor te laat komen

Een werknemer die regelmatig te laat komt, en dat in de urenadministratie verhult voor zijn werkgever, wordt op staande voet ontslagen. Is hier sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet?