Praktijkgids Sociale Zekerheid

In deze Praktijkgids komen de wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op werkloosheid, verzekering van ziektekosten, premieheffing, zelfstandigheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie, en andere onderwerpen.

Praktijkgids Sociale Zekerheid

Deze Praktijkgids geeft niet alleen een overzichtelijke weergave van de regels waarmee men rekening moet houden, maar ook een groot aantal tips en voorbeelden die aan de dagelijkse praktijk en aan rechterlijke uitspraken zijn ontleend. Het is geschreven vanuit de optiek van de werkgever of degene die namens hem personeelsaangelegenheden behartigt, zoals de personeels-functionaris of -adviseur. Deze Praktijkgids is echter ook goed bruikbaar voor anderen die in de praktijk met wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid te maken hebben.

Meer informatie & Bestellen