Goed om te weten: wat is de pensioenknip?

Tot 1 juli 2017 geldt de tijdelijke regeling Pensioenknip. Hierdoor hoeven deelnemers aan een premieregeling niet in één keer hun hele pensioen aan te kopen. De overheid verlengde de regeling op 1 januari 2017 met een half jaar. Dit had te maken met de trage start van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp).