Leven lang ontwikkelen voor duurzame loopbanen

Coachen heeft als opdracht om bij te dragen aan een bewustzijns-en leerproces van de gecoachte. In deze whitepaper leert u 4 coachfases met de focus op leren.

Leven lang ontwikkelen voor duurzame loopbanen

Welke denkstappen maakt de gecoachte? Hoe ontstaan er beelden met emoties? Op welk leerniveau zit de gecoachte en welk volgend niveau is een logisch vervolg? In deze whitepaper leert u 4 coachfases met de focus op leren.

Download nu gratis de whitepaper