Praktijkgids Ziekte en re-integratie

In de Praktijkgids Ziekte en Re-integratie vindt u alle informatie om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers adequaat te handelen.

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

In de Praktijkgids Ziekte en re-integratie is alle informatie opgenomen die nodig is om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers adequaat te handelen. In deze publicatie staan de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever in het kader van ziekte en re-integratie centraal. De informatie gaat vergezeld van voorbeelden en tips die aan de dagelijkse praktijk en aan rechterlijke uitspraken zijn ontleend.

Deze Praktijkgids is geschreven vanuit de optiek van de werkgever, maar is ook goed bruikbaar voor iedereen die in de praktijk met wet- en regelgeving op het gebied van ziekte en re-integratie te maken heeft.

Meer informatie & Bestellen