Opleidingskunde

Opleidingskunde gaat over het vakmanschap dat nodig is om leren in organisaties op gang te brengen. Bewezen methodieken uit eerdere versies zijn nog steeds terug te vinden, maar nu ingebed in een nieuw raamwerk en aangevuld met recente aanpakken en voorbeelden.

Opleidingskunde

In deze grondig vernieuwde editie komen de jarenlange ervaring van de auteurs en wetenschappelijke inzichten samen.

De ontwerpkant van het vak
Opleidingskunde biedt een kader voor het beantwoorden van leervragen. De lezer vindt handvatten om de systematische kant van het vak te leren beheersen.

  • Hoe analyseer ik een opleidingsvraag?
  • Hoe ontwerp ik leerinterventies die daarbij passen?
  • Hoe kan ik deze op een gestructureerde manier aanbieden,uitvoeren en evalueren?

De advieskant van het vak

De auteurs laten zien dat de opleidingskundig ontwerper ook een gespecialiseerde adviseur is die:

  • werken en leren met elkaar kan verbinden;
  • daarin een nauwe samenwerking met belanghebbenden kan realiseren;
  • constructieve werkrelaties kan opbouwen met opdrachtgevers,leidinggevenden en medewerkers;
  • werkt aan een gedeelde visie op leren en opleiden en het leren in organisaties op een hoger plan kan brengen.

Dit boek biedt voor deze essentiële adviesbekwaamheden tal van aanknopingspunten en voorbeelden.

Meer informatie & Bestellen