Pak de ongelijke verdeling van scholing aan

Scholing van de Nederlandse beroepsbevolking is ontzettend belangrijk. De overheid stimuleert daarom scholing met subsidie. Maar of iedereen in gelijke mate van die subsidiemogelijkheid profiteert, is zeer de vraag.

'L&D machtig wapen in war on talent'

Twee derde van de Nederlandse HR-professionals vreest dat talent de organisatie zal verlaten wanneer er niet wordt geïnvesteerd in leren en ontwikkelen, blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2022.

5 onverwachte voordelen van scholing

Als je een opleiding of training volgt verwacht je iets te leren. Je vergaart kennis en ontwikkelt vaardigheden. Daardoor kun je je werk beter of sneller doen. Maar dat (formele) scholing nog veel meer nuttige en verstrekkende neveneffecten heeft,...

Eigen regie van werknemers: de SER schreef er een kennisdocument over

Maak kennis met het ‘5 x 2 x 3 voor Eigen Regie’-model. Dat model neemt een prominente plek in in een onlangs gepubliceerd kennisdocument van de SER. Het gaat uit van vijf ‘bouwstenen’ voor eigen regie van een individuele werknemer.

Illustratie: Geralt | Pixabay

Steeds meer organisaties zijn zich bewust van het belang van een leven lang leren. Een positieve beweging, maar uit de lage afrondingspercentages blijkt dat er werk aan de winkel is. Volgens Tom Bos biedt de inzet van marketing automation uitkomst.

Geen voltooide opleiding, geen arbeidsovereenkomst?

Bij personeelstekort komt het geregeld voor dat werkgevers leerling/werknemers binnenhalen en dan een gemengde praktijkarbeidsovereenkomst afsluiten. Dat leidt nog wel eens tot onduidelijkheid.

Masterclasses voor toekomstbestendig HR-beleid

De masterclasses van PW. academy bieden jou als HR-professional een unieke kans om hoogwaardige colleges te volgen van toonaangevende praktijksprekers. Na het volgen van een masterclass, heb je niet alleen jezelf ontwikkeld en verbeterd, maar zijn...