Benut het loonkostenvoordeel voor werknemers met arbeidsmarktachterstand

Vanaf 1 januari 2018 heeft het loonkostenvoordeel de premiekortingen voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers vervangen. Deze fiscale tegemoetkoming maakt het aantrekkelijker voor werkgevers om medewerkers uit deze specifieke groepen aan te nemen. In tegenstelling tot de premiekorting ontvangt u het loonkostenvoordeel echter pas na het belastingjaar.

Benut het loonkostenvoordeel voor werknemers met arbeidsmarktachterstand

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers voor de loonkosten van werknemers met achterstand op de arbeidsmarkt. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen. Ten eerste het LKV oudere werknemers voor medewerkers van 56 jaar of ouder die een uitkering hadden. Daarnaast is er het LKV voor arbeidsgehandicapte werknemers met een nieuw dienstverband. Dit zijn werknemers die in de maand voor hun nieuwe baan een WIA-uitkering hadden of minder dan 35 procent arbeidsongeschikt waren.

Het derde loonkostenvoordeel is voor de doelgroep banenafspraak van UWV en scholingsbelemmerden. Tot slot is er een LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer voor werknemers met een WIA-uitkering die (deels) weer aan het werk gaan.

Uitbetaling LKV

U ontvangt het LKV op een andere manier dan de premiekortingen. Bij het LKV betaalt de Belastingdienst u achteraf een tegemoetkoming op basis van het aantal verloonde uren in een jaar. Dat zijn de uren die in het arbeidscontract staan, inclusief de uren dat de werknemer ziek of met verlof was en inclusief betaald meerwerk of overwerk. De vroegere premiekorting verrekende u zelf per aangiftetijdvak met de verschuldigde premies.

Lager dan premiekortingen

De loonkostenvoordelen voor oudere, arbeidsgehandicapte en te herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemers bedragen 3,05 euro per verloond uur en maximaal 6.000 euro per jaar. Dat is minder dan het maximum van 7.000 euro van de voormalige premiekortingen voor deze groepen. Het LKV voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden is 1,01 euro per verloond uur met een maximum van 2.000 euro per jaar. Dit is gelijk aan de eerdere premiekorting voor deze groep.

Aanvraag loonkostenvoordeel

Heeft u recht op een loonkostenvoordeel voor een werknemer dan kunt u dat aangeven in de aangifte loonheffingen. Daarnaast moet de werknemer binnen drie maanden na de start van zijn (haar) dienstverband een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of de gemeente. Houd dit goed in de gaten. Lukt het de werknemer niet zelf om dit aan te vragen dan kunt u hem erop wijzen dat hij ook iemand kan machtigen. UWV beslist binnen dertien weken over de aanvraag. Bij gemeenten kan een andere periode gelden.

Maximaal drie jaar

Voor ouderen, arbeidsgehandicapten met een nieuwe baan en de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden heeft u maximaal drie jaar recht op het LKV. Voor herplaatste, arbeidsgehandicapte werknemers is de maximumperiode een jaar. Het LKV geldt altijd uiterlijk tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

Berekening en uitbetaling LKV

U ontvangt het LKV in het volgende kalenderjaar. Voor het jaar 2018 krijgt u uiterlijk 14 maart 2019 een voorlopige berekening van UWV. Controleer deze goed, want als de Belastingdienst concludeert dat uw gegevens niet overeenkomen met die van UWV dan ontvangt u het LKV (deels) niet. De Belastingdienst stuurt u uiterlijk 31 juli 2019 de definitieve berekening en betaalt u het LKV binnen zes weken na de datum van deze berekening.

Lage-inkomensvoordeel

U mag het LKV niet combineren met het lage-inkomensvoordeel (LIV). Heeft u op beide recht, dan geldt het financieel meest gunstige belastingvoordeel. Voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar bestond tot 1 januari 2018 nog een premiekorting. Hiervoor is geen LKV gekomen. U kunt voor hen wel het jeugd-LIV aanvragen. Het jeugd-LIV bestaat ook sinds 1 januari 2018.

Overgangsregeling

Voor werkgevers die een premiekorting ontvingen in 2017 geldt een overgangsregeling. Heeft u hierop geen aanspraak gemaakt, dan kunt u de Belastingdienst hiervoor nog een correctiebericht sturen tot 1 mei 2018.

Nog veel meer lezen over loonkostenvoordelen? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden