Wederzijds goedvinden

Als een werkgever en werknemer dat willen, kunnen zij natuurlijk altijd een einde maken aan de arbeidsovereenkomst. Het is daarbij van belang dat de werkgever en de werknemer het er over eens zijn dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.