Loopbaanmanagement

Elke organisatie wil graag zeer gemotiveerde en goed presterende werknemers. Uiteindelijk draait het om de (perfecte) afstemming tussen de behoeften van een organisatie en de interesses en capaciteiten van iedere werknemer. Loopbaanmanagement vormt daarbij een belangrijk instrument, zowel voor de organisatie als voor de werknemer zelf.

Loopbaanmanagement

Dit boek belicht dan ook beide kanten. In het eerste deel staat het individu en zijn loopbaan centraal. Daarbij wordt ingegaan op de keuzes die mensen maken en de ontwikkeling in loopbanen. Het behandelt de wisselwerking tussen loopbaan en privéleven, de problemen van tweecarrièregezinnen, verschaft inzicht in de burn-outsituatie en geeft concrete aanwijzingen hoe ieder zijn eigen loopbaan effectiever kan vormgeven.

Loopbaanmanagement

Het tweede deel behandelt loopbanen vanuit het perspectief van de organisatie. Het levert een basis voor het opzetten en implementeren van een systeem van loopbaanplanning en -ontwikkeling, vertelt welke voorzieningen hiervoor nodig zijn en welke middelen organisaties hebben om mensen te ontwikkelen in hun loopbaan. En wat managers in dit verband kunnen betekenen.

Praktische instrumenten

Loopbaanmanagement is een boek dat naast een theoretisch referentiekader een groot aantal praktische instrumenten aanreikt, zowel voor de personeelsfunctionaris als de manager als voor de werknemer die tegenwoordig vooral veel zelf sturing moet geven aan zijn loopbaan.

Bestel hier dit boek

Vraag hier een docentexemplaar aan.