3 belangrijke vragen over het nieuwe pensioenstelsel

Op 1 juli 2023 moet de nieuwe pensioenwetgeving af zijn. Wat gaat er veranderen, en waarom? Drie vragen en antwoorden.

3 belangrijke vragen over het nieuwe pensioenstelsel

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?

Ons huidige pensioenstelsel past minder goed bij de veranderde maatschappij. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn door de jaren heen veranderd. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of beginnen voor zichzelf. Het nieuwe pensioenstelsel is toekomstbestendig; het is transparant, flexibel en persoonlijk.

Welke taak ligt er voor de werkgever?

Voor werkgevers die onder een cao vallen, wordt het transitieplan door de sociale partners opgesteld. Werkgevers en werknemersorganisaties moeten samen afspraken maken over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling. Deze moet (net als nu) ondergebracht worden bij een pensioenuitvoerder. Dat kan het huidige pensioenfonds zijn, maar ook een ander type premie pensioeninstelling (PPI), een algemeen pensioenfonds of een verzekeraar. De pensioenuitvoerder stelt een implementatieplan op dat uiterlijk 1 januari 2027 moet zijn afgerond. Bij een bedrijfstakpensioenfonds wordt veel binnen de sector zelf geregeld. Daar heb je als werkgever weinig omkijken naar.

Welke taak ligt er voor de werknemer?

Werknemers krijgen meer individuele keuzes. Zij moeten daarop voorbereid worden, want de keuzes kunnen verstrekkende financiële consequenties hebben. De keuzebegeleiding is een wettelijke taak van de pensioenuitvoerder.

Ga naar de 18 faq's rondom het nieuwe pensioenstelsel.

Lees meer over

Pauline van Laar - eindredacteur PW.

Pauline van Laar - eindredacteur PW.

eindredacteur PW. en SalarisNet

Pauline van Laar werkte voorheen als redacteur bij Salarisnet. Nu is zij eindredacteur van PW. en Salarisnet.