nieuws

Privacy: wanneer mag je testen op alcohol en drugs?

Arbeidsrecht

Privacy: wanneer mag je testen op alcohol en drugs?

Wat is belangrijker: privacy van werknemers of veiligheid? Werkgeversorganisaties willen ruimere mogelijkheden om te testen op alcohol en drugs. De privacywetgeving staat dit echter niet toe.

Er zijn sectoren waar fouten direct levensgevaar kunnen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan verschillende vormen van transport, maar ook bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Werkgevers willen dat het mogelijk wordt om werknemers in bijvoorbeeld de chemische industrie op drugs en alcohol te testen.

Ook zien ze graag dat bedrijven meer informatie mogen vragen aan zieke werknemers. Dat bevestigen de werkgevers tegenover het ANP na berichtgeving door het FD.

Piloten en machinisten

Nu kunnen alleen mensen met bepaalde beroepen worden gecontroleerd op drugs en alcohol, bijvoorbeeld piloten en machinisten. Overigens zijn het hier bevoegde opsporingsambtenaren die hier de controles uitvoeren.

Lees ook: Drugstest op het werk: mag dat?

Maar volgens de werkgevers zou het beter zijn als testen in meer gevallen mogelijk is. Dan kunnen bedrijven immers beter veiligheidsmaatregelen nemen en de gezondheid van hun personeel waarborgen. Meer zaken mogen vragen aan zieke werknemers zou kunnen helpen om ze sneller weer op de been te krijgen.

Vakbonden: privacy staat onder druk

Vakbonden FNV en CNV lieten in het FD weten dat ze het totaal niet eens zijn met het voorstel van de werkgevers. De privacy van zieke medewerkers zou nu in sommige gevallen al onder druk staan, omdat arbodiensten en bedrijfsartsen niet altijd even onafhankelijk te werk gaan.

Lees ook: Privacy in het personeelsdossier: wat mag en wat niet?

Invoering AVG

Dit jaar ondergaat de privacywetgeving een grote verandering. Op 25 mei 2018 wordt in de hele Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens.

Werkgevers willen uitstel

De werkgeversorganisaties hebben de Autoriteit Persoonsgegevens eerder al opgeroepen om het eerste jaar niet handhavend op te treden. Dit omdat de nieuwe regels voor veel met name kleinere werkgevers nog te complex is. Ook toen stelden MKB-Nederland en VNO-NCW dat de AVG indruist tegen sociale wetgeving zoals de Wet verbetering poortwachter.

Lees ook: AVG: werkgevers willen jaar uitstel van privacywet

Wie de AVG overtreedt riskeert forse straffen. Boetes voor overtredingen kunnen oplopen tot twintig miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet.

Tijdens het congres De nieuwe privacywetgeving passeren alle veranderingen die HR raken de revue. Klik hier voor het volledige programma

 

Reageer op dit artikel