nieuws

Was ontslag tijdens ziekte onrechtmatige daad?

Arbeidsrecht

Was ontslag tijdens ziekte onrechtmatige daad?

Een werknemer heeft ernstige rugklachten en valt daardoor regelmatig uit. Wanneer hij plotseling onbereikbaar wordt voor zijn werkgever en de arbodienst, wordt hij ontslagen. Was dit ontslag tijdens ziekte onrechtmatig?

De werknemer – een kraanmachinist –  werkt al sinds 1987 bij zijn werkgever, als hij zich begin 2013 ziek meldt met ernstige  fysieke klachten. Vanaf het moment dat het begin 2013 voor de eerste keer misgaat met de werknemer moet hij zich regelmatig ziek melden. Soms wordt hij voor 50 procent beter gemeld, waarna hij korte tijd later toch weer uitvalt.

Niet geschikt voor eigen werk

Op 15 oktober 2013 heeft de bedrijfsarts in een Bijstelling van de Probleemanalyse WIA onder meer aangegeven dat de werknemer niet arbeidsgeschikt voor eigen werk was. Zittende werkzaamheden waren mogelijk, maar maximaal twee uur per dag en alleen wanneer hij afwisselend kon lopen en zitten.

Diezelfde belt zijn werkgever hem om afspraken te maken. De telefoon wordt niet opgenomen. Ook op de brieven die de werkgever daarna wekelijks stuurt, reageert de werknemer niet.

Ontslagvergunning

Een maand later, 19 november 2013, is de werkgever het zat en vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV omdat de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. Het UWV biedt de werknemer de gelegenheid om verweer te voeren, maar ook daar reageert hij niet op. Op 3 januari verleent het UWV de werkgever de gevraagde ontslagvergunning. Deze zegt de arbeidsovereenkomst op met ingang van 1 april 2014.

Bedreiging en brandstichting

Te zeggen dat de werknemer het eens is met het ontslag, zou bezijden de waarheid zijn. Hij is zelfs zo boos dat hij in maart 2014 wordt opgepakt en later veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan 15 voorwaardelijk. De reden? Bedreiging van de verzuimadviseur en brandstichting in het kantoor van van de arbodienst.

Ontslag tijdens ziekte

De gevangenisstraf weerhoudt hem er niet van zijn ontslag aan te vechten. Want, zo argumenteert de werknemer, hij was ziek en mocht dus niet worden ontslagen. Bij de kantonrechter krijgt hij nul op het rekest. Hij gaat daarop in hoger beroep.

Tip! Lees ook de gratis whitepaper 6 keer ontslag bij ziekte

Volgens de werknemer heeft zijn baas er niets aan gedaan om hem te laten herstellen. Zo moest hij naar eigen zeggen zwaar werk verrichten, kreeg hij geen aangepast werk aangeboden en heeft zijn werkgever ook niet geprobeerd via het tweede spoor werk voor hem te vinden bij een ander bedrijf. De ontslagvergunning heeft de werkgever onder valse voorwendselen losgepeuterd bij het UWV, zo meent de werknemer. De werkgever zou in zijn aanvraag hebben verdoezeld dat de werknemer langdurig ziek was. Dat hij in oktober 2013 onbereikbaar was, betekende niet dat  hij niet wilde meewerken aan zijn eigen re-integratie. Hij was, zo zegt hij, op dat moment psychotisch en leidde daardoor een zwervend bestaan.

Geen bewijs

Het gerechtshof laat in hoger beroep weinig heel van de argumenten van de werknemer. Want hij beschuldigt zijn voormalig werkgever wel van van alles, maar bewijzen doet hij volgens het hof niets. Uit niets blijkt dat de werknemer bij zijn werkgever of diens arbodienst bezwaar heeft gemaakt tegen het werk dat hem werd aangeboden tijdens zijn arbeidsongeschiktheid. Ook heeft hij nooit geprotesteerd tegen de manier waarop zijn werkgever invulling gaf aan de verplichting om een plan van aanpak te maken en dit regelmatig te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Dat hij door psychische nood onbereikbaar was, kan de werknemer niet staven met een medische diagnose. Feit is dat zijn werkgever en de arbeidsdienst geen contact met hem konden krijgen, zonder dat ze wisten waardoor dit kwam.

Ziekte niet verhuld

De werkgever heeft volgens het hof geenszins verhuld dat er sprake was van een langdurig ziektetraject. Sterker nog, door aan te geven dat de re-integratie was mislukt, gaf de werkgever zelf aan dat de werknemer ten tijde van het ontslag nog arbeidsongeschikt was. De werknemer had bovendien tijdig kunnen weten wat de werkgever in de ontslagaanvraag had gezet en daartegen bezwaar kunnen maken wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Geen onrechtmatige daad

Het hof oordeelt dat de werkgever zich met dit ontslag tijdens ziekte niet schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige daad. De werknemer moet de kosten voor de procedure betalen.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch | ECLI:NL:GHSHE:2018:1508

hamer wetboek justitie rechtspraak
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR Actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat

Reageer op dit artikel