Nieuws en verdieping over privacywetgeving met aandacht voor onderwerpen als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en privacy in relatie tot recruitment, het personeelsdossier, verzuimbeheer en gedragscodes.