De Europese privacywetgeving

Wie vanaf 25 mei 2018 niet voldoet aan de Europese privacywetgeving, riskeert hoge boetes. Waar moet HR zich op voorbereiden?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat in op 25 mei 2018 en geldt als privacywetgeving voor de hele Europese Unie. In Nederland vervangt de AVG de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Boetes voor overtredingen kunnen oplopen tot twintig miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet. Ook HR heeft hiermee te maken. HR-afdelingen beschikken over zeer gevoelige personeelsinformatie. De Europese privacywet raakt daarom alle HR-processen.

In deze gratis whitepaper leest u alles over de AVG en wat deze betekent voor HR.
Klik hier om de whitepaper te downloaden