Hogere WW-premie bij te veel overwerk voor alle werkgevers geschrapt

Hogere WW-premie bij te veel overwerk voor alle werkgevers geschrapt

Werkgevers die dit jaar werknemers te veel overuren laten werken, hoeven niet bang te zijn dat zij met terugwerkende kracht een hogere WW-premie moeten betalen. Vanwege de coronacrisis is de zogenoemde 30% herzieningssituatie voor alle werkgevers...

PW. monitor: Wat vindt de HR-professional van de invoering van de WAB?

PW. monitor: Wat vindt de HR-professional van de invoering van de WAB?

Een jaar voordat de WAB werd ingevoerd, waren HR-, en uitzendprofessionals overwegend negatief over de Wet arbeidsmarkt in balans. Hoe denken zij er nu over? PW. en Flexmarkt peilden de mening van meer dan duizend professionals.

Arbeidsongeschikt in 2019, ontslag in 2020: wat betekent dit voor de transitievergoeding?

Arbeidsongeschikt in 2019, ontslag in 2020: wat betekent dit voor de...

Een werknemer krijgt in december 2019 wegens blijvende arbeidsongeschiktheid een IVA-uitkering toegekend. Een maand later zit hij om de tafel met zijn werkgever om te praten over de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Maar dan is de Wet...

Wet arbeidsmarkt in balans: HR is iets positiever

Wet arbeidsmarkt in balans: HR is iets positiever

Bijna de helft van de HR-professionals (48%) vindt de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een slechte zaak. Daarmee is de stemming iets verbeterd, want een jaar geleden moest nog 57 procent niets van deze nieuwe wet weten.

WAB baart ondernemers nog zorgen

WAB baart ondernemers nog zorgen

Een groot deel van de werkgevers in de horeca maakt zich zorgen over de Wet arbeidsmarkt in balans die van kracht is geworden op 1 januari 2020. Meer dan de helft weet nog niet wat de impact op het eigen bedrijf zal zijn.

WAB: weet jij wél wanneer HR zich aan de nieuwe wet moet houden?

WAB: weet jij wél wanneer HR zich aan de nieuwe wet moet houden?

De helft van de HR-professionals weet niet wanneer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingaat. Ruim een op de tien (13%) heeft zelfs nog nooit van de WAB gehoord.

WAB: waarom werkgevers zich moeten voorbereiden op de nieuwe wet

WAB: waarom werkgevers zich moeten voorbereiden op de nieuwe wet

De WAB betekent opnieuw een grote verandering van het Nederlandse arbeidsrecht. Elke werkgever in Nederland krijgt er vanaf 1 januari 2020 mee te maken. Toch zijn er werkgevers die nog wachten op de dingen die komen gaan. Een vergissing, zegt...

HR-manager kent WAB veel beter dan directeur

HR-manager kent WAB veel beter dan directeur

Hoewel HR-managers over het algemeen goed op de hoogte zijn van de Wet arbeidsmarkt in balans, geldt dit niet voor directeur-eigenaren die verantwoordelijk zijn voor personeelsbeleid. Dit najaar start een overheidscampagne die werkgevers op de...

Ontslaggrond gewetensbezwaren niet stapelbaar

Ontslaggrond gewetensbezwaren niet stapelbaar

Het is mogelijk om ontslaggronden te stapelen (de i-grond). De ontslaggrond gewetensbezwaren (de f-grond) vormt hierop een uitzondering en kan niet worden gestapeld met andere ontslaggronden.

Nieuws en verdieping over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) met aandacht voor onderwerpen als de transitievergoeding, flexwerk en de regels voor ontslag.