Alles over Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsregelingen

Voor mensen die arbeidsongeschikt zijn bestaan er verschillende regelingen, zoals de IVA, de WGA, de WAO, de Wajong en de Participatiewet. Je leest er alles over in deze praktijkgids over arbeidsongeschiktheidsregelingen.

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is van toepassing op mensen die als gevolg van ziekte een loonverlies lijden van ten minste 35%. Hierover lees je alles in deze praktijkgids.

Foto: Shutterstock

Alle werknemers hebben jaarlijks recht op vakantiedagen. Maar wat gebeurt er op het moment dat een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie of al ziek gemeld is voor de start van een vakantie?

Zorgmedewerkers met Long COVID dreigen nu te worden ontslagen.

Het is een schrijnend verhaal. Gedurende de hele Corona-epidemie, hebben zorgmedewerkers zich voor ons ingezet en sommigen van hen kampen nog steeds met de gevolgen: Long COVID. Juist zij dreigen nu te worden ontslagen. Is dit echt onvermijdelijk?

Foto: Shutterbug75 | Pixabay

Al enige jaren loopt in de politiek een discussie over het al dan niet verplichten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Veel zzp’ers zijn zo verstandig om de uitkomst van die discussie niet af te wachten; zij verzekeren zich...

Chronisch ziek, toch ontslagen. Hoe kan dat? [rechtspraak]

Een werknemer valt telkens opnieuw terug in haar alcoholverslaving. Haar werkgever stuurt aan op ontslag. Alcoholisme is echter een chronische ziekte. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst lijkt dan ook in tegenspraak te zijn met het opzegverbod...

Loondoorbetaling bij ziekte: werknemer heeft na 104 weken zijn rechten 'opgebruikt' [rechtspraak]

Een werknemer die ziek wordt, heeft gedurende 104 weken recht op doorbetaling van zijn loon. Als hij na die twee jaar weer arbeidsongeschikt raakt, heeft hij niet opnieuw recht op doorbetaling, tenzij hij bij dezelfde werkgever een nieuwe bedongen...

Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2021

In de Praktijkgids Ziekte en re-integratie is alle informatie opgenomen die nodig is om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers adequaat te handelen.

Zwaar gewond door stommiteit: werkgever stopt loonbetaling [rechtspraak]

Een dakdekker raakt zwaargewond wanneer hij in zijn schuurtje zijn hand opblaast bij het maken van illegaal vuurwerk. Zijn werkgever vindt dat hij zijn arbeidsongeschiktheid aan zichzelf te danken heeft en stopt de loonbetaling. Maar mag dat ook?

Hoe voorkom je een golf aan psychische klachten?

De huidige coronacrisis heeft niet alleen een negatieve impact op de economie, maar ook op ons psychisch welbevinden. Want hoeveel mensen worden er straks arbeidsongeschikt door de onzekerheid en stress die een crisis als deze geeft? De lessen uit...