Wet flexibel werken

Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken geeft werknemers het recht om in deeltijd te mogen werken. Een werkgever (zowel in de markt- als de overheidssector) moet niet alleen een verzoek om vermindering, maar ook om uitbreiding van de arbeidsduur honoreren.

Laat uw personeel beter presteren met de Wet flexibel werken

Laat uw personeel beter presteren met de Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken geeft werknemers de mogelijkheid om hun arbeidsduur en ook hun werktijden en arbeidsplaats aan te passen. Daardoor kunnen ze hun werk en privézaken beter afstemmen. Dat is goed voor uw organisatie, omdat medewerkers zo beter...

Het Regeerakkoord: En de winnaar is....

Het Regeerakkoord: En de winnaar is....

Het blijft worstelen met de arbeidsrelaties. Sinds het einde van de jaren negentig spitst de kern zich toe op de balans tussen flexibiliteit en zekerheid: flexibiliteit voor bedrijven tegenover zekerheid voor werknemers.

Drie keer is weer scheepsrecht

Drie keer is weer scheepsrecht

Een werkgever heeft meerdere arbeidsovereenkomsten afgesloten met een werkneemster van 25 jaar oud. De werkgever wil haar per 1 februari een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden als gedragswetenschapper, maar voelt weinig voor een contract voor...

65-plusser wil nog niet stoppen

65-plusser wil nog niet stoppen

Een werknemer is in 2003 in dienst getreden met een contract voor onbepaalde tijd. Vanaf zijn 65ste heeft hij drie contracten voor onbepaalde tijd gekregen en de laatste loopt bijna af. Zijn werkgever wil hem behouden, en wil weten wat de...

Werkgevers kunnen ontslagroute wél omzeilen

Werkgevers kunnen ontslagroute wél omzeilen

Werkgevers kunnen het ontslagrecht wel degelijk omzeilen. Dat zeggen arbeidsjuristen naar aanleiding van een reactie van het ministerie van Sociale Zaken dat stelt dat het ontslagrecht waterdicht is.