Hoe VodafoneZiggo arbeidsbeperkten in dienst neemt en wat je daarvan kunt leren

Hoe VodafoneZiggo arbeidsbeperkten in dienst neemt en wat je daarvan...

Door koudwatervrees bij werkgevers vinden mensen met een arbeidsbeperking moeizaam werk. Maar, VodafoneZiggo heeft 99 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Hoe hebben ze dat aangepakt? En wat is de toegevoegde waarde voor een bedrijf?

Wat houdt de Banenafspraak in?

Wat houdt de Banenafspraak in?

In 2026 moeten werkgevers in totaal 125.000 banen hebben gecreëerd voor mensen met een ziekte of een handicap. Dat hebben werkgevers en het kabinet in een sociaal akkoord in 2013 afgesproken, via de zogenoemde Banenafspraak.

Hoe neem je iemand met een arbeidsbeperking in dienst?

Hoe neem je iemand met een arbeidsbeperking in dienst?

Door onwetendheid is er koudwatervrees voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Terwijl dat volgens de Banenafspraak wel moet. Bovendien kunnen ze een uitkomst bieden tegen de arbeidskrapte. Hoe neem je zo iemand aan en wat moet HR...

7 subsidies voor werknemer met een arbeidsbeperking

7 subsidies voor werknemer met een arbeidsbeperking

Werkgevers moeten een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap geven. Toch gebeurt dat nog weinig, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Onbekendheid van de subsidies is één van de oorzaken. Op welke subsidies kun je aanspraak maken?

Aanpassing Participatiewet en Ziektewet: wie het weet mag het zeggen

Aanpassing Participatiewet en Ziektewet: wie het weet mag het zeggen

Minder dan een op de tien werkgevers heeft een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst. Het kabinet wil dat meer mensen die onder de Participatiewet of de Wajong vallen werk krijgen en wil daarvoor de wet aanpassen. Belanghebbenden kunnen via...

Marktsector haalt quotum voor medewerkers met arbeidsbeperking

Marktsector haalt quotum voor medewerkers met arbeidsbeperking

De afgelopen twee jaar is het aantal werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst van werkgevers in de marktsector fors gestegen ten opzichte van de doelstellingen vastgelegd in de banenafspraak. In 2016 zelfs zo'n 36 procent meer. De...