In een arbeidsovereenkomst kan een beding worden opgenomen. Vrouw tekent arbeidsovereenkomst.

Alles wat HR moet weten over bedingen in een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kun je naast de duur van de overeenkomst, de functie en het verschuldigde loon nog andere bepalingen opnemen. Zoals een proeftijdbeding, concurrentiebeding of relatiebeding.

Dit zegt de wet over goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Dit zegt de wet over goed werkgeverschap en goed werknemerschap

In de wet is geen definitie te vinden van de begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Toch is er op basis van wet- en regelgeving wel uitleg te geven over deze begrippen.

Alles wat HR moet weten over deeltijdwerk en flexibel werken

Alles wat HR moet weten over deeltijdwerk en flexibel werken

Deeltijdwerknemers of parttimers zijn personen die per dag of per week korter werken dan het personeel dat gedurende de (binnen het bedrijf) gebruikelijke arbeidstijd werk verricht.

Alles wat HR moet weten bij een bedrijfsovername

Alles wat HR moet weten bij een bedrijfsovername

Datgene wat vaak informeel wordt aangeduid als bedrijfsovername of fusie, staat in het arbeidsrecht bekend als een 'overgang van onderneming'. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over bedrijfsovername.

Dit moet HR weten over werving en selectie

Dit moet HR weten over werving en selectie

Er bestaat geen algemene wettelijke regeling voor de werving en selectie van personeel. Wel moet je een aantal specifieke regels in acht nemen. In de praktijkgids vind je hier uitgebreide informatie over.

Vanaf augustus 2022 ontvangen ouders 9 weken lang 70% van hun salaris. Is dat voldoende?

Zo gaat HR aan de slag met verlof

Verlof is vrijstelling van de afgesproken arbeid, gekoppeld aan een bepaald doel of aan bepaalde omstandigheden, waarbij doorbetaling van het loon afhankelijk is van het type verlof.