PKB: meer flexibiliteit in verlof, minder HR-vragen
Opnemen vakantie-uren vraagt om extra aandacht en overleg
12 praktische vragen over het nieuwe ouderschapsverlof
Het nieuwe ouderschapsverlof – toch te karig?
Betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022
Uitgebreid partnerverlof loont