Honderd weken verlof sparen: hoe regel je dat?

Vanaf 2021 kunnen werknemers geen 50 weken, maar 100 weken fiscaal vriendelijk verlof sparen. Dit is een gevolg van de 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen'. Hoe gaat dat in z'n werk?

Honderd weken verlof sparen: hoe regel je dat?

Werknemers kunnen verlof sparen bovenop het wettelijke verlof waar ze recht op hebben. Het staat dan ook wel bekend als bovenwettelijk verlof. Ze kunnen sparen voor bovenwettelijke vakantiedagen.

Daarnaast kunnen ze met het gespaarde verlof eerder met werken stoppen of tussendoor meer verlof opnemen. Dat laatste kan bijvoorbeeld voor om- en bijscholing, een sabbatical of mantelzorg. Ze kunnen het opgebouwde verlof op verschillende momenten tijdens hun loopbaan (deels) opnemen.

Lees ook: De verlofvormen rond zwangerschap en ouderschap: zo zit het

Geen loonheffing

Als werkgever kan je werknemers extra verlof laten opbouwen bij bijvoorbeeld overwerk, werk in ploegendiensten of bij zware werkzaamheden. Zo bied je ze compensatie voor extra belastend werk. Blijft het gespaarde verlof onder de 100 weken, dan hoef je hierover geen loonheffing af te dragen. Je moet het gespaarde verlof wel als schuld op je balans zetten totdat je het uitkeert.

Let erop dat de werknemer het verlof (tijdig) opneemt. Bespreek met de werknemer waarvoor hij het verlof wil opnemen en houd in de gaten of hij (of zij) dat ook doet. Anders blijf je mogelijk onnodig schulden op je bedrijfsbalans houden.

Verlofspaarregeling

Werkgevers en werknemers kunnen de mogelijkheid tot extra verlosparen hebben vastgelegd in de cao voor je sector om bijvoorbeeld eerder uittreden mogelijk te maken. Is het niet geregeld in een cao dan maak je jezelf als werkgever aantrekkelijker door de mogelijkheid tot verlofsparen als arbeidsvoorwaarde aan je werknemers aan te bieden.

Het recht op extra te sparen verlof kan je dan opnemen in de individuele arbeidsovereenkomsten of in een personeelsregeling. In aanvulling daarop is het verstandig om zaken goed te regelen in een verlofspaarregeling. Dan is voor iedereen in je organisatie duidelijk wat het verlofsparen inhoudt en onder welke voorwaarden het mogelijk is.

Lees ook: Drempelvrijstelling vervroegd uittreden: zo zit het

Vervallen verlofdagen

Normaalgesproken vervallen bovenwettelijke verlofdagen vijf jaar na het kalenderjaar van opbouw.

Staat de mogelijkheid tot verlofsparen in een cao dan zal die normaalgesproken bepalen dat dit niet gebeurt. Kijk wel even in de cao hoe het geregeld is.

Staat het verlofsparen niet in een cao, maar heb je het in een individuele arbeidsovereenkomst (of personeelsregeling) opgenomen, dan doe je er goed aan om daarbij te vermelden dat de verlofdagen niet na vijf jaar vervallen.

Derde partijen

Bij een onverhoopt faillissement van jou als werkgever zal de werknemer doorgaans met lege handen staan wat de gespaarde verlofdagen betreft. Het kabinet heeft aangegeven daarom te onderzoeken of en hoe het bij derde partijen zoals een bank of verzekeraar onderbrengen van het verlofsaldo mogelijk is. Hierover is momenteel nog niets bekend.

Definitief einde levensloopregeling

De levensloopregeling was de voorganger van het verlofsparen. Werknemers konden er net als bij het verlofsparen fiscaal vriendelijk mee sparen voor verlof tijdens hun loopbaan of voor eerder stoppen met werken.

Deze regeling kwam per 1 januari 2022 definitief tot een einde. De levensloopregeling was al niet meer toegankelijk voor nieuwe gebruikers per 1 januari 2012. De overheid kwam echter met een overgangsregeling voor deelnemers met een positief saldo van 3000 euro of meer op 31 december 2011. Deze liep tot en met 31 december 2021.

Daarna krijgen deze werknemers het geld op hun levenslooprekeningen van hun werkgever uitgekeerd of van de bank of verzekeraar als ze geen werkgever meer hebben. Let hierop als je nog werknemers hebt met een levenslooprekening, vanwege de wettelijke inhoudingen die je op de levensloopuitkeringen moet verrichten.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden?
Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden.


Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Centraal Beheer

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Bij een overgang van onderneming, wat er geldt er dan voor uitzendkrachten? Gaan zij ook mee over?

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

De Participatiewet is aangepast om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen. Daardoor moet het makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo moet het aanvragen van subsidies of hulpmiddelen bij elke gemeente hetzelfde zijn.

Cédric Verschooten en Michael Neefs:  "We hebben dus betere kandidaten en minder bureaucratie, wat zorgt voor een betere ervaring."

Zo verbeterde en versnelde de Brusselse overheid het wervingsproces

Het Brussels hoofdstedelijk gewest weet met het initiatief Talent.brussels succesvol mensen aan te trekken voor overheidsbanen in tijden van enorme schaarste. De drijvende kracht daarachter is het HR-platform MyTalent, dat een persoonlijke...

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Werkgevers moeten vastleggen hoe zij ervoor zorgen dat hun sollicitatieprocedure objectief verloopt, zodat er geen sprake is van discriminatie. Dat staat in het wetsvoorstel Wet gelijke kansen bij werving en selectie. Wat betekent deze wet voor HR?

De cruciale rol van HR bij nieuwe inrichting werkgeverschap

De cruciale rol van HR bij nieuwe inrichting werkgeverschap

Demografie, technologie, globalisering, samenleving en energie zijn de vijf krachten die de arbeidsmarkt de komende jaren zullen beheersen. Centraal Beheer wil met Open Netwerk daarop voortbouwen. Tom van Disseldorp en Noor Kok doen verslag.

Prinsjesdag 2022: 'Werk moet aantrekkelijker worden'

Prinsjesdag 2022: 'Werk moet aantrekkelijker worden'

Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor werkenden en werkgevers? Bij veel maatregelen staat vooral het financieel aantrekkelijker maken van werken centraal, zegt Christian Klein, adviseur Inkomensverzekeringen en duurzame inzetbaarheid bij...

WW-regeling op de schop: een overzicht

WW-regeling op de schop: een overzicht

Rutte IV wil de de WW gaan aanpassen en de verschillen tussen vast en flex verminderen. Doel is om zo de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten. Hoe ziet de regeling eruit en wat zijn de huidige regels voor de WW?

'Pensioencommunicatie hoort bij goed werkgeverschap'

'Pensioencommunicatie hoort bij goed werkgeverschap'

Pensioen is de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde. Het is zonde als je je werknemers hier niet goed over informeert. "Zodra ze weten wat het inhoudt, vliegt de waardering voor de werkgever omhoog", zegt Hugo van Kuijeren van VLC & Partners.