Verlofregelingen

Opnemen vakantie-uren vraagt om extra aandacht en overleg

Voor werkgevers en werknemers is het goed verdelen en opnemen van vakantie-uren een hele opgave geworden. Denk alleen al aan het stuwmeer van vakantie-uren dat ontstaan is door de coronacrisis. Hoe kan je als werkgever nu het beste omgaan met de...

Foto: Shutterstock

Wijziging ouderschapsverlof. Wat moet je weten?

Per 2 augustus 2022 ging de Wet (gedeeld) betaald ouderschapsverlof in. Waarom de nieuwe wetgeving en wat houdt de wetswijziging in?

3 praktische vragen over het nieuwe ouderschapsverlof

3 praktische vragen over het nieuwe ouderschapsverlof

Als HR-professional wil je dat alle werknemers en de werkgever bij je terecht kunnen met vragen over de nieuwe regeling rondom het ouderschapsverlof. Om je op weg te helpen, een aantal belangrijke vragen op een rij.

Vanaf augustus 2022 ontvangen ouders 9 weken lang 70% van hun salaris. Is dat voldoende?

Het nieuwe ouderschapsverlof - toch te karig?

Maximaal 26 weken ouderschapsverlof. Dat is het recht waar iedere Nederlandse werknemer op terug kan vallen na de geboorte van zijn of haar kind. Tot voor kort werd dat verlof niet betaald, maar daar komt verandering in. Vanaf augustus 2022...

Betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel, staat niets betaald ouderschapsverlof meer in de weg. Ouders kunnen dankzij de wet negen weken deels betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van hun kind. De Wet betaald...

Uitgebreid partnerverlof loont

Uitgebreid partnerverlof loont

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners van mensen die een baby krijgen vijf dagen tegen honderd procent doorbetaling verlof opnemen. En daarnaast vijf weken tegen zeventig procent. Dat is een grote doorbraak, want Nederland bungelde internationaal...

Rouwverlof: maatwerk tussen werkgever en werknemer

Rouwverlof: maatwerk tussen werkgever en werknemer

Volgens demissionair-minister Koolmees van SZW is belangrijk dat werknemers die een naaste verliezen tijd en ruimte krijgen om hun verlies te verwerken en praktische zaken te regelen. Dat wil niet zeggen dat er een wettelijk vastgelegd rouwverlof...

Foto: Renate Vanaga | Unsplash

Wat zijn de regels voor zorgverlof?

Ongeveer een derde van de volwassen Nederlanders verleent een vorm van mantelzorg. Werknemers van wie een gezins- of familielid ziek is geworden, kunnen kortdurend zorgverlof opnemen. Met welke regels krijg je als werkgever precies te maken? Een...

Honderd weken verlof sparen: hoe regel je dat?

Honderd weken verlof sparen: hoe regel je dat?

Vanaf 2021 kunnen werknemers geen 50 weken, maar 100 weken fiscaal vriendelijk verlof sparen. Dit is een gevolg van de 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen'. Hoe gaat dat in z'n werk?

Foto: Anna Shvets | Pexels

De verlofvormen rond zwangerschap en ouderschap: zo zit het

Voor zwangerschap, bevalling en ouderschap bestaan er een aantal verlofvormen voor zowel de zwangere werknemer als haar partner. De laatste jaren zijn er wijzigingen geweest van het verlof voor partners. Daarnaast verandert het ouderschapsverlof...