Elektrisch leaserijden nadert omslagpunt

Elektrisch rijden rukt op: diverse grote bedrijven willen hun leasevloot binnen enkele jaren geheel elektrificeren. Zoiets vergt wel het nodige rekenwerk en aanpassing van het mobiliteitsbeleid.

Elektrisch leaserijden nadert omslagpunt

Het volledige leasewagenpark van netbeheerder Stedin moet in 2020 elektrisch zijn. Het advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV schakelt binnen vier jaar over op elektrische leaseauto's. Ook Nuon en Eneco wagen de sprong, en KPN wil haar leasewagenpark - in elk geval voor een deel - elektrificeren.

De trend is duidelijk: elektrisch rijden rukt op in leaseland. Elektrisch leaserijden was enkele jaren geleden nog een marginaal verschijnsel, maar raakt steeds meer ingeburgerd en het tipping pointkomt in zicht.

Steeds meer fabrikanten produceren elektrische auto’s

De opmars wordt versterkt doordat er steeds meer merken met elektrische auto's op de markt komen. Naast de Tesla en de Nissan Leaf is er de volledig elektrische BMW i3 Carbon Edition, een middenklasser met een licht futuristisch uiterlijk. Hyundai heeft de IONIQ, Renault de ZOE, Opel de Ampera-E en er staan vijf elektrische Volvo's op stapel - de eerste komt in 2019 op de markt.

Ook de actieradius van de volledig elektrische auto's is inmiddels acceptabel: zo’n 300 kilometer is inmiddels de nieuwe regel. En voor wie nog verder wil rijden in één dagdeel, verrijzen er snellaadstations bij steeds meer benzinepompen langs de Rijkswegen.

Rekenen aan elektrificatie

De overstap naar een volledig elektrisch wagenpark vergt wel het nodige rekenwerk. Zo zijn de aanschafkosten van volledig elektrische auto's vaak hoger dan die van auto's met traditionele verbrandingsmotoren. En over de restwaarde van de nieuwe generatie auto's valt, wegens gebrek aan praktijkervaring, soms nog weinig te zeggen.

Verder zijn de gebruikskosten van de elektrische auto's op een andere manier opgebouwd dan die van traditionele auto's. Elektromotoren hebben bijvoorbeeld minder onderhoud nodig en gaan langer mee dan verbrandingsmotoren. En de prijs van stroom fluctueert veel sterker dan die van benzine: per locatie en per leverancier kan de laadprijs soms wel 50 procent verschillen. Daarnaast moet er ook worden nagedacht over het openen van eigen laadpunten bij de organisatie, en over bijvoorbeeld een vergoeding voor thuisladen. En dan is er nog een woud van steeds veranderende subsidies en fiscale regels.

HR moet aan de slag

Genoeg te doen dus voor de HR-professional die zich met de leaseauto als arbeidsvoorwaarde bezighoudt.

Naast de financiële kant van de zaak is er immers ook nog de beleidsmatige kant. Want het draagvlak voor volledig elektrisch rijden zal verschillen per organisatie. Het in kaart brengen van de huidige situatie en bepaling van het krachtenveld binnen en buiten de organisatie, helpt de transitie naar een elektrisch wagenpark vloeiend en met het juiste draagvlak te doorlopen.

Dat gaat makkelijker als elektrisch rijden aansluit bij organisatiedoelen, bijvoorbeeld in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kortom, de overstap naar elektrisch rijden is even puzzelen, bedrijfsmatig en beleidsmatig. Er moet een gedegen plan komen waarin het vertrek- en eindpunt duidelijk omschreven worden. Bepaal doelen en definieer acties hoe u deze doelen bereikt (maak het vooral ook meetbaar). Elektrificatie van het wagenpark is de toekomst. HR-professionals kunnen echter wel wat hulp gebruiken bij deze omslag.

Meer informatie over het onderwerp en waar je rekening mee moet houden bij het elektrificeren van het wagenpark? Download dan dit informatieve e-book