Langer geboorteverlof moet arbeidsparticipatie vrouwen verhogen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kwam in februari met het wetsvoorstel Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Met WIEG nemen de verlofmogelijkheden voor partners sterk toe, van twee dagen naar maximaal zes weken betaald verlof. Het wetsvoorstel, dat nog aan de Tweede Kamer aangeboden moet worden, sluit aan op het regeerakkoord.

Momenteel krijgen partners na de geboorte twee dagen door u als werkgever betaald kraamverlof. Direct daarna kunnen ze drie dagen – meestal onbetaald – ouderschapsverlof opnemen. Volgend jaar moet hiervoor een betaald geboorteverlof in de plaats komen. Dit verlof is maximaal vijf dagen bij een volledige ‘werkweek’. Voor mensen die parttime werken is het verlof net zo lang als het aantal dagen dat ze in de week werken. Tijdens dit geboorteverlof betaalt u als werkgever het loon van de werknemer volledig door. Een partner kan het geboorteverlof meteen na de geboorte opnemen, maar mag dat ook doen in de eerste vier weken na de bevalling.

Langer geboorteverlof in 2020

Het is de bedoeling dat er in 2020 een geboorteverlof van maximaal vijf werkweken bij komt. Hierbij krijgt de werknemer een uitkering van het UWV die zeventig procent van het loon bedraagt. Uitgangspunt van de verlofperiode is ook hierbij de arbeidsduur per week. Een parttimer die drie dagen per week werkt, krijgt dus maximaal vijf maal drie dagen aanvullend geboorteverlof. De werknemer moet dit verlof opnemen in het eerste half jaar na de geboorte.

Alleen voor werknemers

Het geboorteverlof geldt alleen voor partners in loondienst. Zelfstandigen bepalen en betalen hun eigen verlofperiodes. Verder wil minister Koolmees ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders verlengen van vier naar zes weken. Hiervoor blijft een uitkering van UWV-gelden met een hoogte van 100 procent van het dagloon.

Onbetaald ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof dat ouders kunnen opnemen tot de achtste verjaardag van het kind blijft gewoon bestaan. Het gaat om onbetaald verlof van 26 keer het aantal arbeidsuren per week.

Deelname vrouwen aan arbeidsmarkt

De minister wil met zijn wetsvoorstel bereiken dat vaker en langer geboorteverlof voor partners normaal wordt. Dat moet zorgen voor een betere binding tussen het kind en de partner. Daarnaast moet het leiden tot meer zorg door de partner voor het kind en een meer evenwichtige werk-privébalans voor beide partners. Verder moeten vrouwen er meer ruimte door krijgen voor deelname aan de arbeidsmarkt. Nederlandse vrouwen gaan na de geboorte van een kind vaak minder werken. Dat kan een negatief effect hebben op hun carrière. Het kabinet hoopt dat dit minder wordt als vaders (of vrouwelijke partners) langer verlof opnemen.

Goede vooruitzichten

In andere landen met een uitgebreider betaald verlof voor partners, zoals in de Scandinavische landen, Duitsland en Portugal, nemen de partners dat verlof ook op. Volgens onderzoek van Motivaction en Women Inc. wil zeker zestig procent van de Nederlandse vaders meer tijd met hun kinderen doorbrengen.

SER-advies

Minister Koolmees wijkt met zijn nieuwe wet af van advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hierin konden beide ouders zes weken volledig doorbetaald verlof opnemen. Bovendien moest de financiering plaatsvinden door de overheid. Volgens de SER gaat het om een algemeen belang dat wordt terugverdiend door bijvoorbeeld een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. Koolmees heeft vooral bezwaren tegen de betaling door de overheid. Hij vindt dat de werkgevers en werknemers de regeling via premies moeten financieren.

Betere afstemming

U doet er goed aan uw personeelsbeleid en -planning tijdig aan te passen aan de uitgebreidere verlofmogelijkheden bij een geboorte. Daarmee voorkomt u onnodige druk op uw personeelsbezetting en bent u voorbereid op de uitgebreidere mogelijkheden om werk en privé goed af te stemmen. Dit bevordert het functioneren van uw werknemers en organisatie.

Nog veel meer lezen over loonkostenvoordelen? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden