De troefkaart op de krappe arbeidsmarkt: leren en ontwikkelen

Er is geen sector meer in Nederland die niet de nadelige gevolgen ondervindt van de krapte op de arbeidsmarkt.

De troefkaart op de krappe arbeidsmarkt: leren en ontwikkelen

Het aantrekken, vasthouden en doorontwikkelen van bestaand personeel is om die reden belangrijker dan ooit. Organisaties die leren en ontwikkelen hoog op de agenda hebben staan, slagen het best in die opdracht.

Medewerkers, bestaand of nieuw, willen connectie voelen met enerzijds hun collega’s en anderzijds de missie van de organisatie. Tegelijkertijd willen mensen perspectief zien. Uitzicht op persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen voor functiegerelateerde vakkundigheid maar ook om bredere kennis en vaardigheden op te doen.

Deze whitepaper geeft tips voor een uitgekiend programma voor leren en ontwikkelen. Het zoomt in op:

✅ Kenmerken van de huidige arbeidsmarkt
✅ Talent aantrekken
✅ Talent behouden
✅ Conclusie en afsluiting