Samen aan de slag met psychisch verzuim

Niet eerder was het psychisch verzuim in Nederland zo hoog als nu. De Arbo Unie spreekt over "alarmerende cijfers". Werkend Nederland tobt met de naweeën van een pandemie maar vooral met onderwerpen die al veel langer spelen: (werk)-stress, een ongezonde work-life balans, vitaliteit, loopbaanvraagstukken... Hoe ga je als bedrijf of organisatie om met deze situatie? Een gesprek met Angelique Lebens, directeur bij Shared Ambition.

Samen aan de slag met psychisch verzuim
Angelique Lebens: "De psychologen die voor ons werken zijn de motor van het bedrijf."

Tien jaar geleden startte Lebens als GZ-psycholoog bij Shared Ambition. In 2018 trad ze toe tot de directie met als focus de interne organisatie: "Omdat ik eerder als franchisenemer aan het bedrijf verbonden ben geweest en ook nog in de uitvoering van trajecten met cliënten actief ben, weet ik waar ik over praat."

Het bedrijf is gespecialiseerd in preventieve- en curatieve arbeidsgerelateerde psychologische zorg en wordt ingezet door leidinggevenden en/of HR van grote- en middelgrote bedrijven en organisaties. Lebens: "Wij helpen bij psychisch verzuim, maar werken bij voorkeur aan het voorkomen ervan."

Ervaren en bevlogen psychologen

Ruim 50 psychologen zijn inmiddels verbonden aan Shared Ambition. Lebens: "Zij zijn de motor van het bedrijf. De psychologen die voor ons werken zijn ervaren Arbeid & Organisatie -, Arbeid & Gezondheid- en/of GZ-psycholoog en leveren graag een wezenlijke bijdrage aan mensen die vastlopen of uitvallen in hun werk. Omdat zij als franchisenemer veelal in deeltijd voor ons werken is het voor hen mogelijk om daarnaast een eigen praktijk te voeren of een dienstverband te hebben. Die combinatie is voor de psychologen en voor ons bedrijf waardevol: we hebben hierdoor een breed inzicht in de vraagstukken die bij onze klanten -veelal grote en middelgrote bedrijven - spelen. Met onze kennis en ervaring kunnen wij hun medewerkers, onze cliënten, ondersteunen."

Werken aan duurzame inzetbaarheid

Waar Shared Ambition eerder vooral betrokken werd bij individuele casuïstiek, is het bedrijf nu steeds vaker een sparringpartner voor bedrijven en organisaties die nadenken over duurzame inzetbaarheid in bredere zin. Dat betekent ook een nieuwe uitdaging en dimensie voor het werk als psycholoog.

Lebens: "Meedenken en in gesprek gaan met arbodiensten, verzekeraars en werkgevers in bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg, de zakelijke dienstverlening, de industrie en/of bij de overheid is interessant en soms ook spannend. Niet iedere psycholoog is op zoek naar dergelijke uitdagingen, maar het is wel de kant die we opgaan: we moeten in Nederland toe naar een gezonder werkklimaat. Er met elkaar voor zorgen dat mensen hun werk niet volhouden, maar ervaren als iets waarmee je zowel in je levensonderhoud voorziet, als zingeving aan je leven geeft maar ook plezier aan beleeft. Om dat te realiseren zullen we elkaar moeten opzoeken om kennis, ervaring en ideeën te delen."

Zelfstandig en toch in verbinding

Met 50 psychologen, dat is een flinke club, erkent Lebens: ‘Dat klopt en daar ben ik enorm blij mee! Maar de uitdaging zoals eerder beschreven vraagt om méer mensen. Met een opleiding als psycholoog en een stevige belangstelling in het thema duurzame inzetbaarheid. Ik weet uit ervaring dat veel van hen werkzaam zijn in HR en wie weet … op zoek zijn naar een baan waarin ze deze beide aspecten kunnen combineren’.

Als je je bij ons aansluit, verdelen we de taken én doen we dingen samen”

Betekent het werken in een franchiseorganisatie niet dat je heel veel zelf moet uitzoeken en oplossen? Lebens: "Allesbehalve. Als je je bij ons aansluit, verdelen we de taken én doen we dingen samen. Bij aanvang word je ingewerkt door een ervaren collega-psycholoog. Je maakt kennis met onze visie en producten. Na de inwerkperiode kun je van start: je bent actief in psychologische interventies, veelal om werknemers die zijn uitgevallen te begeleiden bij terugkeer in het arbeidsproces. Kernwoorden daarbij zijn het versterken van veerkracht & zelfvertrouwen en eigen regie over de toekomst.

"We vragen van onze psychologen een minimale beschikbaarheid van twee dagen per week (flexibel inzetbaar). Wij zorgen voor de opdrachten en administratie. Facturering en AVG zijn intern geregeld en via onze Shared Academy blijf je je ontwikkelen en verzamel je punten voor je NIP-registratie. Als je commercieel actief wilt zijn en/of klanten aan wilt dragen: onze afdeling Business Development juicht dit toe!"

Groter netwerk = nieuwe kansen

Sinds november 2021 is Shared Ambition een zelfstandig bedrijf in het netwerk van Zorg van de Zaak. Deze ontwikkeling biedt de psychologen interessante nieuwe mogelijkheden. Lebens: "De bedrijven die deelnemen in het netwerk van Zorg van de Zaak zoeken elkaar op als ze elkaar kunnen aanvullen. Een concreet voorbeeld hiervan is onze samenwerking met Kannick, een bedrijf dat door middel van een multidisciplinaire aanpak cliënten met complex ziekteverzuim helpt. Onze psychologen worden ingeschakeld om hun team te complementeren.

"Geloof me: het voelt goed om in reactie op alle berichten over toenemend psychisch verzuim concreet iets te kunnen ondernemen met elkaar. Als je dit herkent: ik nodig je van harte uit om contact op te nemen en in gesprek te gaan."

OCTAS presenteert 3 varianten om WIA-stelsel te vereenvoudigen

OCTAS presenteert 3 varianten om WIA-stelsel te vereenvoudigen

OCTAS presenteert 3 varianten waardoor het huidige, te complexe WIA-stelsel vereenvoudigd kan worden. Ook doet de commissie een aantal voorstellen om knelpunten voor mensen zonder (recent) arbeidsverleden aan te pakken.

Vragen en antwoorden over vakantie en ziekte

Vragen en antwoorden over vakantie en ziekte

Welke regels gelden voor medewerkers rondom vakantie en ziekte? Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over vakantie en ziekte.

Het omgaan met én voorkomen van loonbeslag, zo doet Facilicom Group dat

Het omgaan met én voorkomen van loonbeslag, zo doet Facilicom Group...

Werknemers met financiële problemen hebben stress en zijn vaker ziek. Je kunt als werkgever deze mensen helpen, daar heb je zelf ook baat bij. Facilicom Group doet het en vertelt over de aanpak.

Voorbeelddocument personeelshandboek: jouw gids voor medewerkersbeleid

Voorbeelddocument personeelshandboek: jouw gids voor medewerkersbeleid

Gebruik dit voorbeelddocument om een effectief personeelshandboek op te stellen voor je organisatie. In dit handboek kun je bijvoorbeeld artikelen opnemen over je huisregels, vakantie en verzuim.

Loonbeslag: wat betekent dit voor HR?

Loonbeslag: wat betekent dit voor HR?

Een loonbeslag raakt niet alleen werknemers. Wanneer een schuldeiser of deurwaarder aan de poort klopt, ben je gemiddeld zo'n 3 uur kwijt aan het loonbeslag. Dit komt er allemaal bij kijken.

Denk hieraan bij de arbeids- en rusttijden

Denk hieraan bij de arbeids- en rusttijden

De Arbeidstijdenwet bevat voorschriften voor arbeids- en rusttijden met het oog op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers.

Checklist overgang naar nieuwe pensioenregeling

Checklist overgang naar nieuwe pensioenregeling

HR moet aan de slag met de nieuwe Pensioenwet. Begin met de inventarisatie van de huidige pensioensituatie en bepaal de arbeidsvoorwaardenstrategie. Deze checklist neemt je mee in alle belangrijke stappen.

15-01-2024 Eindhoven
Sandrien Boogaard van Goodhabitz
Foto: Guido Benschop

HR-directeur GoodHabitz: 'De kracht van leiderschap is kwetsbaarheid'

Bij het internationale leerplatform GoodHabitz kunnen medewerkers ongelimiteerd in gesprek met een psycholoog in hun eigen taal. Mentale ondersteuning is een speerpunt voor HR-directeur Sandrien Boogaard.