Met loopbaanbegeleiding personeel behouden

De inzet van loopbaanprofessionals door bedrijven beperkt zich in de praktijk in veel gevallen nog tot outplacementtrajecten. Dat het ontdekken en ontwikkelen van vaardigheden bij mensen juist kan bijdragen aan behóud van personeel, is bij werkgevers minder bekend.

Met loopbaanbegeleiding personeel behouden

Aan die onbekendheid wil Noloc een einde maken. Noloc is de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en jobcoaches. De organisatie behartigt de belangen van ongeveer 3.600 leden en streeft daarnaast naar kwaliteitsbevordering van het vak. Daartoe is een beroepsprofiel opgesteld en een certificeringstraject tot verkrijging van het keurmerk ‘Register Loopbaanprofessional’ of ‘Register Jobcoach’.

Werkgebieden

Loopbaanprofessionals komen bij bedrijven vaak in beeld bij outplacementtrajecten om mensen te begeleiden naar een nieuwe baan. “Maar mensen schakelen zelf ook privé een loopbaanprofessional in. Dat doen met name hoger opgeleiden. Die zien sneller de meerwaarde van hulp om hun loopbaan vorm te geven.”

Jobcoaches worden volgens Angelique Jansen, voorzitter van de beroepsvereniging, voornamelijk ingezet bij (re-)integratie naar de arbeidsmarkt. “Mensen die zich in een uitkeringssituatie bevinden bijvoorbeeld, of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Verkeerd beeld

“Bij werkgevers leeft weleens het beeld – en ik zou bijna zeggen de angst – dat loopbaanbegeleiding er automatisch toe leidt dat iemand het bedrijf verlaat”, vervolgt de Noloc-voorzitter. “Maar loopbaanprofessionals zijn er om medewerkers hun sterke en zwakke eigenschappen te laten ontdekken en gedurende een loopbaan persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen. Dat hoeft er helemaal niet toe te leiden dat iemand weggaat.”

Angelique Jansen: "Het schaap met vijf poten bestaat simpelweg niet."

Periodieke ontwikkelgesprekken door een loopbaanprofessional dragen juist bij aan het behoud van gemotiveerd personeel, is haar overtuiging. “Je blijven ontwikkelen is veel belangrijker dan voorheen. Bedrijven moeten adequaat kunnen inspelen op een steeds sneller veranderende omgeving. Dat vraagt van medewerkers het nodige verandervermogen, flexibiliteit en veerkracht. Via ontwikkelgesprekken kunnen mensen deze vaardigheden versterken.”

Week van de Loopbaan

Om meer bewustwording te creëren van het bestaan en de waarde van ontwikkelgesprekken, is er van 18 t/m 22 september de ‘Week van de Loopbaan’. Medewerkers kunnen in die week een gratis ontwikkelgesprek – van ongeveer één uur – voeren met een loopbaanprofessional van Noloc. “Ik roep bedrijven op dit actief te promoten onder hun medewerkers. Eigenlijk zouden deze gesprekken standaard gevoerd moeten worden binnen bedrijven. Als werkgever zou je dit, zeg, eens in de drie jaar moeten faciliteren. Dat vraagt om lef vanuit de HR-afdeling. Maar de bedrijven die het doen, merken echt veranderingen, ten goede. Het leidt tot meer werkgeluk.”

Nut ontwikkelgesprekken

Ontwikkelgesprekken zijn nog geen gemeengoed, zeker bij de wat kleinere bedrijven. Terwijl behoud van personeel en aantrekkelijk werkgeverschap van groot belang zijn. Angelique Jansen vindt ontwikkelgesprekken bijvoorbeeld heel nuttig voor ‘jobcrafting’. “Daarbij kijk je naar de capaciteiten en behoeften van de werknemer en pas je de functie-invulling daarop aan.”

Ze geeft als voorbeeld een functie die deels bestaat uit administratief werk. “Stel nu dat iemand daar niet goed in is. Die moet dan juist in die taak veel energie steken – negatieve energie vaak – met meestal een mager resultaat tot gevolg. Misschien is er wel iemand anders beschikbaar die daar veel beter in is. Dan kun je die persoon beter dat administratieve werk laten doen en die ander juist datgene waar hij of zij goed in is. Je zou functies meer moeten benaderen als raamwerk en die binnen teams optimaal proberen in te vullen. Natuurlijk zitten daar grenzen aan, maar het biedt veel meer mogelijkheden dan gedacht.”

Schaap met vijf poten

“Werkgevers zoeken vaak een schaap met vijf poten, zelfs op deze krappe arbeidsmarkt, maar die bestaat simpelweg niet”, vervolgt de Noloc-voorzitter. “Door het takenpakket enigszins aan te passen aan iemands sterke punten, verbetert de productiviteit. Want medewerkers kunnen zich dan richten op dingen waar ze goed in zijn en zijn daardoor sneller geneigd een stapje extra te zetten. Een betere balans tussen werkzaamheden die energie kosten en juist energie opleveren versterkt het werkgeluk. Tegelijkertijd verlaagt het stresspeil, waardoor jobcrafting dus positief bijdraagt aan het verminderen van verzuim.”

Meer werkgeluk straalt op meer zaken af, vult ze nog aan. “Je ziet dit terug in een hogere klanttevredenheid, maar ook in betere financiële resultaten. Mensen voelen zich meer betrokken en gaan meedenken in mogelijke procesverbeteringen. En als er dan toch nog iemand weggaat, zal diegene een ambassadeur van je bedrijf zijn. Omdat die persoon zal vertellen hoe goed er invulling wordt gegeven aan het werkgeverschap.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Noloc. Een loopbaanprofessional voor een gratis ontwikkelgesprek kun je vinden via www.noloc.nl/gratisadvies