Van STAP naar SLIM in 2024: dit moet HR weten

Het STAP-budget verdwijnt in 2024, zo heeft het kabinet besloten. Doordat de regeling sinds de zomer gerichter wordt ingezet, blijft een deel van het budget over. Dit gaat naar een tijdelijke uitbreiding van de SLIM-regeling. Alles over STAP op een rij.

Van STAP naar SLIM in 2024: dit moet HR weten

Werkenden en werkzoekenden kunnen sinds 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal 1000 euro per jaar aanvragen voor hun scholing en ontwikkeling. Als bezuinigingsmaatregel en vanwege problemen met de aangeboden opleidingen heeft het kabinet dit voorjaar dus besloten dat de STAP-regeling per 2024 verdwijnt.

Het STAP-budget is een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget van jaarlijks maximaal 1000 euro voor werkenden en niet-werkenden. STAP is een afkorting van STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Aanvragers kunnen het STAP-budget onder voorwaarden gebruiken voor hun ontwikkeling en een betere arbeidsmarktpositie. Ze kunnen er een opleiding, training of cursus mee volgen. Jaarlijks mogen geïnteresseerden (werkenden en niet-werkenden van 18 jaar en ouder tot de AOW-leeftijd) een keer een STAP-budget aanvragen. Het UWV voert de STAP-regeling uit.

Beëindiging STAP-subsidie

De STAP-subsidie kwam onder druk te staan toen bleek dat deelnemers er te veel opleidingen zonder duidelijke meerwaarde voor de arbeidsmarkt mee volgden. Daarnaast verhoogden sommige opleidingsinstituten de tarieven van hun cursussen, omdat de overheid toch wel zou betalen. Er kwamen scherpere regels om het systeem te verbeteren. Toch zet het kabinet er vanwege bezuinigingen een streep onder.

Alleen nog OCW-erkende scholing

Sinds de start van de voorlaatste aanvraagronde voor STAP op 18 september 2023 zet het kabinet de STAP-subsidie specifieker in voor scholing die zich richt op de arbeidsmarkt. Daarbij laat het alleen nog door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) erkende (onderdelen van) opleidingen onder de STAP-regeling vallen. Het gaat dan om opleidingen en diploma’s onder toezicht van de onderwijsinspectie, zoals voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), MBO-, HBO-, en WO-(academische) opleidingen.

Aanvulling werkgever of andere partij

Een nadeel van de beperking tot OCW-erkende opleidingen is dat het STAP-budget van 1000 euro per deelnemer onvoldoende kan zijn om (een deel van) een opleiding te volgen. De aanvrager moet dan dus bijbetalen en dat verhoogt de drempel om gebruik te maken van het budget. Het kabinet heeft daarom een aanvulling vanuit de werkgever of een andere partij mogelijk gemaakt voor het deel van scholing dat meer kost dan 1000 euro. De deelnemer moet zelf achter deze aanvullende financiering aan als hij deze niet wil of kan betalen. De opleider moet een factuur aan UWV sturen voor het deel van de opleiding dat met het STAP-budget wordt betaald en een factuur aan de deelnemer voor het resterende bedrag.

Kleiner totaalbudget per aanvraagronde

Voor het resterende deel van 2023 stelt het kabinet minder geld beschikbaar voor STAP dan in eerdere aanvraagtijdvakken. Op 3 juli startte volgens planning een nieuwe aanvraagronde, waarbij 20 miljoen euro beschikbaar was. Dat was minder dan de geplande 34 miljoen euro. De voorlaatste ronde van 2023 was op 18 september 2023. Hiervoor was een nog kleiner budget beschikbaar van 10 miljoen euro. Dit bedrag is ook beschikbaar voor het laatste aanvraagtijdvak vanaf 15 november 2023. Het budget geldt door de beperking tot OCW-erkende studies wel voor veel minder mogelijke opleidingen. De opleidingen zijn te vinden via het scholingsregister op de STAP-website van het UWV. Scholing die daar niet in staat, komt niet in aanmerking voor STAP-subsidie.

Einde STAP per 1 januari 2024

Vanaf 15 november start het allerlaatste STAP-budget-tijdvak. De regeling eindigt per 1 januari 2024. De met STAP (deels) gefinancierde scholing moet minimaal 4 weken na het moment van aanvraag starten en niet later dan 3 maanden na het einde van een aanvraagtijdvak. Dit betekent dat veel mensen in 2024 nog een opleiding zullen volgen die (deels) is betaald met een STAP-budget.

Tijdelijke uitbreiding SLIM-subsidie

De financiële ondersteuning van leren en ontwikkelen door de overheid bestaat vanaf 2024 allereerst nog uit de SLIM-subsidie voor werkenden in het mkb. Doordat de STAP-subsidie de rest van 2023 met een kleiner budget wordt uitgevoerd, komt een bedrag vrij van 147 miljoen euro. Het kabinet gebruikt hiervan 73,7 miljoen euro om het budget voor de SLIM-subsidie te verhogen van 2024 tot en met 2027. Dit extra budget wordt ingezet voor individuele scholing, waarop burgers een beroep kunnen doen.

Andere opleidingsbudgetten

Voor het volgen van een opleiding kunnen mensen onder de 56 jaar oud het ‘Levenlanglerenkrediet’ aanvragen. Vanaf 2024 gaat deze leeftijdgrens naar 57 jaar vanwege de stijging van de AOW-leeftijd. Daarnaast zijn er groeifondsprojecten, waarbij partijen een voorstel kunnen doen voor onderwijsprojecten en de financiering ervan. Verder gaat dit jaar als onderdeel van de LLO-katalysator een subsidieregeling ‘LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie’ (LLO staat voor Leven Lang Ontwikkelen) van start. Daarmee kunnen publiek-private samenwerkingsverbanden om- en bijscholingsprogramma’s op maat ontwikkelen voor de energie- en grondstoffentransitie. Daarnaast komt er structureel 30 miljoen euro beschikbaar in het hoger onderwijs om de zij-instroom in tekortsectoren te verbeteren.

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen

Veel branches kennen hun eigen opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds), dat ook wel bekend staat als scholingsfonds of sectorfonds. Je kunt hier voor het opleiden van werknemers terecht voor onder andere scholingsprojecten, cursussen of een loopbaanadviseur.

Dit artikel is gesponsord door Centraal Beheer.