Eerste Kamer verwerpt verhoging minimumloon

De verhoging van het minimumloon gaat toch niet door. De Eerste Kamer stemde dinsdag tegen het wetsvoorstel daartoe.

Eerste Kamer verwerpt verhoging minimumloon
DEN HAAG - Marnix van Rij, demissionair staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, in de Eerste Kamer voorafgaand aan het debat over de wet verhoging minimumloon. ANP REMKO DE WAAL

Met de wet zou het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 stijgen met 1,2%. Hierdoor zou het minimumuurloon naar verwachting van € 13,27 naar € 13,43 gaan. Dat kwam bovenop de halfjaarlijkse indexatie.  

Grootste partijen tegen 

De Wet verhoging minimumloon 2024 werd in 2023 tijdens de Algemene Beschouwingen door de Tweede Kamer voorgesteld en werd vorige maand aangenomen. Toch waren niet alle fracties voor. Zo stemden de coalitiepartijen VVD en CDA tegen, net als de onderhandelende partij BBB. 

In de Eerste Kamer stemde deze partijen ook tegen (samen goed voor 32 zetels), tel daar een aantal kleinere partijen die ook tegen stemden bij op en het wetsvoorstel sneuvelde. 

Niet de juiste manier 

Volgens de BBB (met 16 zetels de grootste partij in de Eerste Kamer) was de Wet verhoging minimumloon niet de juiste manier om de bestaanszekerheid van mensen te vergroten. “Dat geld komt bij mensen terecht die het misschien wel goed kunnen gebruiken, maar niet tot de doelgroep behoren”, zei BBB-senator Eugene Heijnen. “Zoals AOW'ers met een aanvullend pensioen. Dat is 80% van de mensen met AOW.” 

Daarnaast is de BBB tegen de lastenverzwaring die de wet zou veroorzaken voor het bedrijfsleven. De verhoging van het minimumloon zou namelijk worden gefinancierd door meerdere belastingverhogingen voor bedrijven.  

Om die reden was ook demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (CDA) van Financiën tegen het wetsvoorstel. Hij vreest dat bedrijven naar het buitenland vertrekken, omdat de rekening bij hen wordt neergelegd. “Uit een recente peiling van VNO-NCW en MKB-Nederland blijkt dat bijna 20% van de ondernemers een vertrek uit Nederland overweegt, ten opzichte van 13% vorig jaar”, schrijft Van Rij in een brief aan de Eerste Kamer. “Bedrijven hebben hun zorgen de afgelopen maanden ook geuit in gesprekken met het kabinet. Ik neem deze zorgen dan ook zeer serieus.” 

FNV vindt het schandalig 

Niet iedereen denkt er zo over. De FNV noemt het ‘schandalig’ dat de Eerste Kamer de verhoging van het minimumloon tegenhoudt. “Er is geen legitieme reden te verzinnen waarom in een steeds rijker land minimumloners en uitkeringsgerechtigden niet mee zouden mogen profiteren van de groeiende rijkdom”, schrijft Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van vakbond FNV in een reactie. “Werkgevers kunnen deze verhoging prima betalen, als het wordt afgezet tegen de winsten die gemaakt worden. Voor grote bedrijven waar de meeste minimumloners in dienst zijn, kost deze verhoging 0.04% van hun winst, bij het MKB is dat 0.07% van de winst”, aldus de FNV. 

Nicolette van den Hout is sinds juni 2022 redacteur bij PW. Ze schrijft onder meer over: Participatiewet, skillspaspoort, arbeidskrapte, arbeidsovereenkomst, ontslag, opleiden & ontwikkelen, recruitment, privacy en diversiteit.

Veelgestelde vragen over bedingen

Veelgestelde vragen over bedingen

In een arbeidsovereenkomst kunnen verschillende bedingen zijn opgenomen. Denk aan een geheimhoudingsbeding, een concurrentiebeding of een eenzijdig wijzigingsbeding. Een overzicht van veelgestelde vragen over bedingen.

Voorbeeldbrief verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorbeeldbrief verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief laat je de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd door een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan.

DEN HAAG - Caroline van der Plas (BBB), Pieter Omtzigt (NSC), Dilan Yesilgoz (VVD) en Geert Wilders (PVV) tijdens de presentatie van het hoofdlijnenakkoord. De vier partijen PVV, NSC, VVD en BBB hebben een akkoord bereikt voor een nieuw kabinet. ANP KOEN VAN WEEL

Arbeidsmarktpakket uit hoofdlijnenakkoord valt niet goed: 'Dit gaat...

Kennis- en arbeidsmigranten weren terwijl er een groot personeelstekort is en het niet meer compenseren van transitievergoeding voor bedrijven met meer dan 25 werknemers. Het hoofdlijnenakkoord doet pijn.

Wat is de maximale proeftijd?

Wat is de maximale proeftijd?

Aan de proeftijd in een arbeidsovereenkomst is op grond van de wet geen minimumtermijn verbonden, maar er is wel een maximumduur. De maximumduur van de proeftijd is afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst.

In een arbeidsovereenkomst kan een beding worden opgenomen. Vrouw tekent arbeidsovereenkomst.

Nieuw contract ondanks mondelinge toezegging? Dit vindt de rechter

Tijdens een diner zegt een leidinggevende een werknemer een contractverlenging toe, maar volgens de werkgever was die niet bevoegd om dat besluit te nemen.

Dit moet je weten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Dit moet je weten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De WIA is van toepassing op mensen die als gevolg van ziekte een loonverlies lijden van ten minste 35%. Hierover lees je alles in deze praktijkgids.

Caroline van der Plas (BBB) en Henk Vermeer (BBB) na afloop van een laatste overleg over de kabinetsformatie. PVV, VVD, NSC en BBB hebben een definitief akkoord gesloten voor het vormen van een rechts kabinet (foto: ANP, Sem van der Wal).

Dit betekent het hoofdlijnenakkoord voor HR

Het aanstaande nieuwe kabinet gaat in ieder geval voor een deel door met het hervormen van de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, BBB, VVD en NSC.

De SLIM-subsidie: van individuele scholing tot loopbaanadviezen

De SLIM-subsidie: van individuele scholing tot loopbaanadviezen

De pot voor de SLIM-subsidie is tot en met 2027 flink verhoogd. Dat geld gaat naar individuele scholing, waarvan werknemers gebruik kunnen maken. Wat houdt de SLIM-regeling eigenlijk in?