Zo maak je van duurzame inzetbaarheid een businesscase

Beleid maken rondom duurzame inzetbaarheid is nodig. Daarvan zijn HR en Finance overtuigd. Maar dat beleid wordt door beide afdelingen nog wel eens anders geïnterpreteerd. Tijd dus om van je duurzame-inzetbaarheidsbeleid een goede businesscase te maken.

Zo maak je van duurzame inzetbaarheid een businesscase

Als je een goed beleid wilt neerzetten rondom duurzame inzetbaarheid, kost dat geld. Maar op de lange termijn gaat het jouw organisatie meer winst opleveren, al is het alleen maar omdat je het verlies aan productiviteit sterk beperkt. Als HR heb je dus de schone taak om de financiële afdeling ervan te overtuigen dat duurzame inzetbaarheid meer is dan alleen een kostenpost.

Daniël Rijnbeek van VLC & Partners helpt organisaties daarmee en ziet geregeld dat de toegevoegde waarde van een duurzame-inzetbaarheidsbeleid nog niet naar voren komt. “Nog te vaak is onduidelijk wat het in euro’s oplevert. Maar daar kun je wat aan doen. Met een financieel onderbouwde businesscase krijg je duurzame inzetbaarheid echt op de kaart binnen de organisatie.”

Laat de echte kosten zien

Dat begint al bij het aangeven van wat verzuim het bedrijf nu eigenlijk echt kost. “Een vuistregel is bijvoorbeeld dat je verzuimcijfer maal twee ongeveer aangeeft wat je productiviteitsverlies is: heb je 5,6 procent verzuim, dan verlies je dus in totaal 11,2 procent aan productiviteit. Naast het verzuim zijn er namelijk altijd mensen die wel op de werkvloer aanwezig zijn, maar niet volledig productief zijn. Je moet verzuimende mensen vervangen door iemand die ingewerkt moet worden en noem maar op”, legt Rijnbeek uit.

Binnen twee jaar kostenreductie

Bij een loonsom van 10 miljoen euro verlies je kortom al meer dan een miljoen euro aan arbeidskosten door productiviteitsverlies. Daar zal een beetje CFO van schrikken. Een duurzame-inzetbaarheidsbeleid kan binnen twee jaar gemakkelijk 20 procent aan kostenreductie opleveren, stelt Rijnbeek. “Dat doe je met interventies, zoals naast de leidinggevende een coach neerzetten omdat de teams te groot zijn. Je kunt de leidinggevende ook zelf opleiden om het goede gesprek te voeren, zodat er echt aandacht is voor het menselijke aspect.”

Een duurzame-inzetbaarheidsbeleid kan binnen twee jaar gemakkelijk 20 procent aan kostenreductie opleveren”

Aandacht voor de mens achter de medewerker is namelijk niet altijd vanzelfsprekend. Zo wist VLC een productiebedrijf te helpen dat de verzuimfrequentie zag stijgen. Bij een gesprek kwam naar voren dat de leidinggevenden veel oog hadden voor de productielijnen, maar minder voor de medewerkers, die zich daardoor minder met de leidinggevende verbonden voelden. “Omdat er veertig medewerkers waren op één leidinggevende, hebben we daar een coach geïntroduceerd die zich alleen op het menselijke aspect ging richten. Dat heeft geholpen bij de cultuuromslag.”

Verzuimreductie heeft direct effect

Mensen die frequent verzuimen, lopen een vijfmaal groter risico om langdurig uit te vallen dan anderen. “Veel verzuim is dus een voorspeller voor lang verzuim”, geeft Rijnbeek aan. “En waar het bij oudere werknemers vaak gaat om fysieke klachten, draait het bij jongeren vooral om de psychische kant. Een eenvoudige analyse op basis van big data kan dat laten zien. Maar die factoren kunnen ook blijken uit je eigen medewerkersonderzoek of verzuimrapportage. Daarmee kun je je analyse onderbouwen. Een businesscase gaat in combinatie met een analyse en een interventieplan draagvlak creëren in de organisatie.”

Lees ook: Gamechanger: big data helpt HR bij duurzame inzetbaarheidsbeleid

Je nieuwe medewerkers kunnen dwars door je oude cultuur heen kijken en suggesties doen om te verbeteren”

Verzuimreductie kan de winst met 10% of meer doen stijgen, zegt Rijnbeek. “Investeren in duurzame inzetbaarheid levert dus niet alleen kostenreductie op, maar ook een directe bijdrage aan je winst. Terwijl de investering waarschijnlijk veel kleiner is dan de investeringen die je doet om te groeien. Het is alleen een andere manier van kijken.

Vergeet de onboarding niet

Aandacht geven aan duurzame inzetbaarheid begint al bij de eerste werkdag van een nieuwe medewerker, geeft Rijnbeek aan. “Ook op dat punt is veel winst te behalen. Een goede onboarding is essentieel. Hou ook altijd een gesprek als iemand door zijn proeftijd heen is: vraag waar iemand zich het meest over verwondert en wat wel en niet goed gaat. Je nieuwe medewerkers kunnen dwars door je oude cultuur heen kijken en suggesties doen om te verbeteren.”

Tip! Lees ook: Duurzame inzetbaarheid: hoe pak je dat echt effectief aan?

Het kost niet altijd geld

Om de finance-afdeling gerust te stellen: sommige ingrepen hoeven niet meteen veel geld te kosten. Zo kun je een buddysysteem optuigen: dan koppel je een nieuwe medewerker aan een ervaren collega die hem inwerkt en wegwijs maakt. Rijnbeek: “Vooral jongeren willen coaching; je kunt een intern coachingsysteem inrichten waarbij jongeren kunnen spiegelen en ervaringen kunnen delen. Wij zien in de praktijk dat het veel resultaat oplevert en het kost niks.”

Denk aan subsidies

En last but not least: voor veel interventies is financiële ondersteuning mogelijk. “Verzekeraars bieden financiering en vanuit de overheid bestaan diverse subsidieregelingen die duurzame inzetbaarheid ondersteunen. Werkgevers vergeten dat vaak”, zegt Rijnbeek. “Het is zeker mogelijk om voor een totale investering van 200.000 euro uiteindelijk door subsidies en andere financiële bijdragen uiteindelijk netto maar 70.000 euro betaalt. Denk aan ondersteuning via sectorfondsen en (zorg)verzekeraars die een periodiek medisch onderzoek vergoeden. Als je bedenkt dat je met zo’n investering al snel meer dan 1 miljoen euro aan productieverlies gaat besparen, is het niet meer zo moeilijk om de businesscase uit te leggen.”

Dit artikel is gesponsord door VLC & Partners.

Veelgestelde vragen over bedingen

Veelgestelde vragen over bedingen

In een arbeidsovereenkomst kunnen verschillende bedingen zijn opgenomen. Denk aan een geheimhoudingsbeding, een concurrentiebeding of een eenzijdig wijzigingsbeding. Een overzicht van veelgestelde vragen over bedingen.

Voorbeeldbrief verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorbeeldbrief verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief laat je de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd door een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan.

DEN HAAG - Caroline van der Plas (BBB), Pieter Omtzigt (NSC), Dilan Yesilgoz (VVD) en Geert Wilders (PVV) tijdens de presentatie van het hoofdlijnenakkoord. De vier partijen PVV, NSC, VVD en BBB hebben een akkoord bereikt voor een nieuw kabinet. ANP KOEN VAN WEEL

Arbeidsmarktpakket uit hoofdlijnenakkoord valt niet goed: 'Dit gaat...

Kennis- en arbeidsmigranten weren terwijl er een groot personeelstekort is en het niet meer compenseren van transitievergoeding voor bedrijven met meer dan 25 werknemers. Het hoofdlijnenakkoord doet pijn.

Wat is de maximale proeftijd?

Wat is de maximale proeftijd?

Aan de proeftijd in een arbeidsovereenkomst is op grond van de wet geen minimumtermijn verbonden, maar er is wel een maximumduur. De maximumduur van de proeftijd is afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst.

In een arbeidsovereenkomst kan een beding worden opgenomen. Vrouw tekent arbeidsovereenkomst.

Nieuw contract ondanks mondelinge toezegging? Dit vindt de rechter

Tijdens een diner zegt een leidinggevende een werknemer een contractverlenging toe, maar volgens de werkgever was die niet bevoegd om dat besluit te nemen.

Dit moet je weten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Dit moet je weten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De WIA is van toepassing op mensen die als gevolg van ziekte een loonverlies lijden van ten minste 35%. Hierover lees je alles in deze praktijkgids.

Caroline van der Plas (BBB) en Henk Vermeer (BBB) na afloop van een laatste overleg over de kabinetsformatie. PVV, VVD, NSC en BBB hebben een definitief akkoord gesloten voor het vormen van een rechts kabinet (foto: ANP, Sem van der Wal).

Dit betekent het hoofdlijnenakkoord voor HR

Het aanstaande nieuwe kabinet gaat in ieder geval voor een deel door met het hervormen van de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, BBB, VVD en NSC.

De SLIM-subsidie: van individuele scholing tot loopbaanadviezen

De SLIM-subsidie: van individuele scholing tot loopbaanadviezen

De pot voor de SLIM-subsidie is tot en met 2027 flink verhoogd. Dat geld gaat naar individuele scholing, waarvan werknemers gebruik kunnen maken. Wat houdt de SLIM-regeling eigenlijk in?