Bekijk alle content

Voorbeeldbrief inroepen concurrentiebeding

Voorbeeldbrief inroepen concurrentiebeding

Gebruik deze 'Voorbeeldbrief inroepen concurrentiebeding' na afloop van het dienstverband, om de werknemer te wijzen op het eerder overeengekomen concurrentiebeding.

Voorbeelddocument studieovereenkomst (niet verplichte studie)

Voorbeelddocument studieovereenkomst (niet verplichte studie)

Gebruik dit voorbeelddocument als je werknemer een opleiding op jouw kosten gaat volgen.

Voorbeeldbrief: niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorbeeldbrief: niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief, ook wel aanzegbrief genoemd, laat je schriftelijk aan de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van de overeengekomen duur niet verlengd wordt.

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Gebruik dit document om schriftelijk vast te leggen dat de werknemer onbetaald verlof opneemt.

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Gebruik dit voorbeelddocument 'Gedragscode sociale media' om werknemers schriftelijk te informeren hoe zij hiermee om behoren te gaan. Het model dient als kapstok en kan verder worden aangevuld op basis van de behoeftes in je organisatie.

Staken loonbetaling na hersteldverklaring 

Staken loonbetaling na hersteldverklaring

Met deze voorbeeldbrief waarschuw je de werknemer voor de gevolgen als hij het werk niet hervat. Zonder waarschuwing is het stopzetten van het loon riskant.

Richtlijn voor veilig gebruik ChatGPT

Richtlijn voor veilig gebruik ChatGPT

Gebruik deze richtlijn om te delen met medewerkers in je organisatie, zodat zij veilig gebruik kunnen maken van de chatbot ChatGPT.

Foto: Joel Muniz | Unsplash

Voorbeelddocument studieovereenkomst (verplichte studie)

Gebruik dit voorbeelddocument als je werknemer een verplichte opleiding op jouw kosten gaat volgen.

Begeleidende brief bij arbeidsovereenkomst

Begeleidende brief bij arbeidsovereenkomst

Je kunt deze voorbeeldbrief gebruiken om de definitieve arbeidsovereenkomst ter ondertekening naar de werknemer te sturen.

De snelle invoering van het hybride werken heeft de samenwerking tussen HR en FM pas echt een boost gegeven

Voorbeeldbrief arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met een 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd' leg je de samenwerking met een werknemer voor een specifieke periode vast.

Voorbeeldbrief bevestiging opzegging door werknemer

Voorbeeldbrief bevestiging opzegging door werknemer

Gebruik dit document 'Voorbeeldbrief bevestiging opzegging door werknemer' om de opzegging door de werknemer vast te leggen en het dienstverband af te wikkelen.

Voorbeeldbrief ontslag op staande voet

Voorbeeldbrief ontslag op staande voet

Gebruik dit document 'Voorbeeldbrief ontslag op staande voet' om het dienstverband van de werknemer per onmiddellijke ingang te beëindigen.

Voorbeeldbrief einde proeftijd (positief)

Voorbeeldbrief einde proeftijd (positief)

Gebruik dit document "Voorbeeldbrief einde proeftijd (positief)" om schriftelijk vast te leggen dat de werknemer de proeftijd succesvol heeft doorlopen.

Breng de afspraken rondom de thuiswerkplek in beeld

Breng de afspraken rondom de thuiswerkplek in beeld

Hoe kun je zo gezond mogelijk thuiswerken? Download onderstaande infographic met daarin arbotechnische tips voor de thuiswerkplek.

Voorbeelddocument arbeidsovereenkomst voor nulurencontract

Voorbeelddocument arbeidsovereenkomst voor nulurencontract

Met 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht', ook wel nulurencontract genoemd, leg je de samenwerking vast als de arbeidsomvang niet vooraf duidelijk is.

Voorbeelddocument: ziekmelding na einde dienstverband

Voorbeelddocument: ziekmelding na einde dienstverband

Met deze voorbeeldbrief informeer je de voormalig werknemer over zijn rechten en plichten bij ziekte nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Voorbeeldbrief opzegging arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Voorbeeldbrief opzegging arbeidsovereenkomst wegens langdurige...

Gebruik dit document 'opzeggen arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid' om tijdig de arbeidsovereenkomst schriftelijk op te zeggen na toestemming van het UWV.

Voorbeeldbrief: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voorbeeldbrief: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Met de 'Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd' leg je de samenwerking met een werknemer voor een niet-specifieke periode vast.