Alles over Organisatie

Talentmanagement als strategie

Wie aan de slag wil met talentmanagement, moet eerst de organisatiestructuur afstemmen op de bedoeling van de organisatie, zegt Lidewey van der Sluis, hoogleraar strategisch talentmanagement en pleitbezorger van holocratisch leiderschap.

Veranderen in de praktijk: wennen aan wenden

Bij iedere grote wetenschappelijke doorbraak of maatschappelijke omwenteling is de mens in staat geweest om zich aan te passen. Het is ons bestaansrecht.

Foto: Roel Dijkstra

De vaste grond die je onder je voeten denkt te hebben, kan zo maar worden weggeslagen door een woelige zee. Dat werd dit jaar duidelijker dan ooit. Hoe kies je de juiste koers wanneer elke dag alles weer anders is en je niet kunt zien waar je naar...

Help, een epidemie! Zo bescherm je de organisatie

De wereld is in de greep van het nieuwe coronavirus. Ook Nederland telt nu zijn eerste coronapatiënt. De prangende vraag is nu: hoe bescherm je de organisatie tegen een epidemie?

De High Performance Organisatie 2 - Inleiding

Waarom zijn sommige mensen en organisaties zeer succesvol en andere nauwelijks of niet? Hier is in de loop de tijd veel onderzoek naar gedaan met verschillende uitkomsten. Van duizend geheime formules tot tien succesingrediënten. De vraag is of...

De High Performance Organisatie 2

Door Dirk-Jan den Breejen Organisatieverandering is altijd afhankelijk van de situatie en laat zich niet sturen volgens een standaardscenario. Het blijft een onvoorspelbaar, soms chaotisch verlopend proces. Om die reden geeft dit boek geen...

De High Performance Organisatie 2 - Hoofdstuk 3 - Learning & Development: op weg naar een inspirerende leercultuur

Organisaties moeten wendbaar zijn om goed in te kunnen spelen op hun dynamische omgeving en dat vereist ook wendbaarheid van medewerkers. Ze moeten zich makkelijk kunnen aanpassen aan veranderingen in de organisatie en zich nieuwe werkwijzen snel...