Alles over Rechtspraak

Rechter: recht op onverplichte loonsverhoging is arbeidsvoorwaarde

Rechter: recht op onverplichte loonsverhoging is arbeidsvoorwaarde

Een jaarlijkse onverplichte salarisverhoging bovenop de verhoging van de cao is een arbeidsvoorwaarde. De verhoging was inmiddels zo vanzelfsprekend dat er volgens de rechter sprake was van een verworven recht.

Rechter: negatief verlofsaldo mag niet verrekend worden met loon

Rechter: negatief verlofsaldo mag niet verrekend worden met loon

De werkgever mag te veel genoten verlofdagen van de werkneemster niet in mindering brengen op de eindafrekening. Hij had ervoor moeten zorgen dat het tekort niet verder zou oplopen.

Wel of geen sabbatical: dit zegt de rechter

Wel of geen sabbatical: dit zegt de rechter

De cao biedt de werkneemster ruimte voor een sabbatical. Maar toen ze die wilde opnemen, mocht dat niet van de werkgever. De rechter moest eraan te pas komen.

Geen VOG leidt tot einde arbeidsovereenkomst

Geen VOG leidt tot einde arbeidsovereenkomst

Als je werknemer geen VOG kan overleggen, kan je een ontbindende voorwaarde inroepen. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, zo oordeelt de rechter.

Handtekening niet vereist voor vaststellingsovereenkomst

Handtekening niet vereist voor vaststellingsovereenkomst

Als partijen het per e-mail eens zijn over de beëindigingsvoorwaarden van een vaststellingsovereenkomst, dan is een expliciete handtekening niet noodzakelijk volgens de rechter.

Goed werkgeverschap: recht op volledig loon ondanks minder gewerkte uren

Goed werkgeverschap: recht op volledig loon ondanks minder gewerkte...

Een goed werkgever heeft de plicht om een werknemer tijd en ruimte te gunnen bij slecht privénieuws. Over deze tijd moet de werkgever het loon doorbetalen.

Aanpassing arbeidsduur voor deelname RVU-regeling is misbruik

Aanpassing arbeidsduur voor deelname RVU-regeling is misbruik

Een werkgever mag een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur weigeren, als dat verzoek enkel als doel heeft om gebruik te maken van een vrijstellingsregeling. Dat oordeelde de rechter.

Ontslag voor (wan-)gedrag in de privésfeer? Ja, dat kan! 

Ontslag voor (wan-)gedrag in de privésfeer? Ja, dat kan!

De kantonrechter oordeelde onlangs dat de veiligheidsfunctionaris ontslagen mocht worden, omdat hij zich in zijn privétijd misdraagt.

Gelukwens komt werkgever duur te staan

Gelukwens komt werkgever duur te staan

De werkneemster mocht de opmerking "wij wensen je veel geluk" opvatten als een beëindiging van haar arbeidsovereenkomst. De rechter vernietigt, zoals de werkneemster wilde, de opzegging en veroordeelt de werkgever tot loondoorbetaling.

Weigeren herplaatsing: geen recht op een transitievergoeding 

Weigeren herplaatsing: geen recht op een transitievergoeding

Wat als er wel een herplaatsingsmogelijkheid is, maar de werknemer deze weigert. Heeft de werknemer recht op een transitievergoeding?