nieuws

16 tips voor de preventie van burn-out

Personeelsmanagement

Als organisaties serieus werk willen maken van de preventie van burn-out, dan is inzicht nodig in de factoren die ten grondslag liggen aan het ontstaan van burn-out. Door waar nodig stressbronnen weg te nemen, zorgt u ervoor dat medewerkers minder snel overbelast raken.

16 tips voor de preventie van burn-out

Wanneer organisaties een beter zicht ontwikkelen op deze oorzaken van stress, kunnen ze het burn-outrisico aanzienlijk verlagen. De HRM-afdeling kan een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van deze bronnen, het geven van voorlichting aan leidinggevenden en het adviseren van de directie om adequate maatregelen te treffen.

Arbeids- en organisatiepsycholoog Annita Rogier benoemt zestien manieren om burn-out bij medewerkers te voorkomen:

 1. Geef medewerkers voldoende autonomie
 2. Zorg dat medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie
 3. Zorg voor voldoende uitdaging
 4. Stimuleer ‘job crafting’
 5. Zorg voor voldoende ondersteuning
 6. Bevorder een open sfeer
 7. Geef als leidinggevende het goede voorbeeld
 8. Bied bemiddeling bij conflicten
 9. Communiceer transparant
 10. Zorg voor co-creatie bij veranderingen
 11. Bied een veilige werkplek
 12. Hou rekening met de belastbaarheid van medewerkers
 13. Geef feed forward: Wees op de toekomst gericht
 14. Vier successen
 15. Verlaag de stress met de juiste arbeidsvoorwaarden
 16. Hou regelmatig loopbaangesprekken

Deze stappen zullen niet alleen een positief effect hebben op de verzuimcijfers, maar er ook voor zorgen dat medewerkers met meer passie aan de slag gaan en hun talenten optimaal inzetten.

 

 

Lees het volledige betoog van Annita Rogier in de gratis whitepaper Zestien manieren om burn-out voor te zijn

Reageer op dit artikel