Talentontwikkeling en zelfsturing

Succesvol transformeren naar nieuwe organisatievormen

Talentontwikkeling en zelfsturing

Om aan complexe opgaven in deze turbulente wereld te beantwoorden, vragen organisaties steeds meer van al het talent dat zij in huis hebben. Op meer en meer plekken in de organisatie is behoefte aan betrokkenheid, denkkracht en initiatief. Dit biedt medewerkers de kans om meer inhoud te geven aan hun functie en zich te ontwikkelen. Als organisaties willen inzetten op talentontwikkeling, moeten zij daar wel ruimte voor maken.

In dit whitepaper waarschuwen we voor een viertal valkuilen en geven we tips hoe HR(D)-professionals de organisatie daarvoor kunnen behoeden.

Download de whitepaper Talentontwikkeling en zelfsturing.

Lees meer over