Concern benut fiscale vrije ruimte efficiënter met concernregeling

Onder bepaalde voorwaarden mag u de eindheffing werkkostenregeling ook op concernniveau berekenen. Het gaat om de zogeheten concernregeling. Hiermee kunt u het belastingvoordeel voor vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers optimaal over meerdere vennootschappen verdelen.

Concern benut fiscale vrije ruimte efficiënter met concernregeling

De concernregeling heeft te maken met de vrije ruimte uit de zogeheten werkkostenregeling (WKR). Met de WKR mag u als werkgever jaarlijks maximaal 1,2 procent van de totale fiscale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen (een terbeschikkingstelling betreft bijvoorbeeld een leaseauto, waarmee werknemers ook privé rijden).

Dit is de zogeheten ‘vrije ruimte’. Hierover betaalt u geen loonbelasting. Voor het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting via een eindheffing van 80 procent. U bent dan geen werknemersverzekeringspremie verschuldigd.

Vrije ruimte concern

Vormt uw vennootschap met andere vennootschappen een concern dan kunt u de vrije ruimte ook berekenen met de concernregeling. U benut dan de complete vrije ruimte binnen een concern. Hierbij hoeft u de vergoedingen en verstrekkingen die voor werknemers van de verschillende concernonderdelen gelden niet op te splitsen. Dit levert vaak belastingvoordeel op, omdat u de vrije ruimte efficiënter gebruikt dan wanneer dat vanuit de afzonderlijke vennootschappen gebeurt.

Fiscale voorwaarden concernregeling

Een eerste voorwaarde voor het gebruik van de concernregeling is dat alle deelnemende inhoudingsplichtigen (vennootschappen) het hele kalenderjaar in concernverband opereren. Concernonderdelen die in het kalenderjaar toe- of uittreden, moeten zelf belasting afdragen bij overschrijding van hun vrije ruimte.

Als tweede voorwaarde geldt dat er sprake moet zijn van een moederbedrijf dat 95 procent of meer van de aandelen heeft in (klein)dochterbedrijven.

Grootste fiscale loonsom

Gebruikt u de concernregeling dan telt u het totale fiscale loon van de verschillende concernonderdelen op. Hierbij betaalt het concernonderdeel met de grootste fiscale loonsom de eventuele eindheffing bij overschrijding van de gezamenlijke vrije ruimte.

De wetgever heeft daarbij alle betrokken werkgevers van een concern hoofdelijk aansprakelijk gemaakt om te zorgen dat een concern de belasting ook echt afdraagt.

Nauw verbonden stichtingen

Stichtingen die financieel, organisatorisch en economisch een eenheid vormen, kunnen ook een beroep doen op de concernregeling. Daarvoor moet de stichting het recht hebben om nieuwe bestuursleden van een andere stichting te benoemen. Ook moet de stichting aanspraak kunnen maken op het vermogen van een andere stichting als deze ophoudt te bestaan.

Verplichte gegevens

Wilt u de concernregeling toepassen dan moet u per concernonderdeel de volgende gegevens vastleggen:

  • naam en loonheffingennummer;
  • het totale fiscale loon;
  • een overzicht van alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen waarvoor het concernonderdeel de vrije ruimte gebruikt;
  • een berekening van de te betalen loonbelasting op concernniveau en de naam van het concernonderdeel dat de belasting aangeeft en betaalt.

Uiterste afrekenmoment

U bent vrij om al dan niet gebruik te maken van de concernregeling. Op het uiterste afrekenmoment, de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar, kunt u kiezen om de concernregeling wel of niet toe te passen. Zorg er daarom voor dat u in dat eerste tijdvak alle gegevens heeft om tijdig te kunnen bepalen of gebruik van de concernregeling voordelig is. Maak hierover duidelijke afspraken met de verschillende vennootschappen in het concern.

Centraal Beheer
Meer lezen over fiscale aspecten van arbeidsvoorwaarden? Download de publicatie
Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

Kinderopvangtoeslag: dit moet je als werkgever weten

Kinderopvangtoeslag: dit moet je als werkgever weten

Werkende ouders kunnen dit jaar gemakkelijker aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Waar zijn je werknemers met jonge kinderen op dit moment aan toe?

Foto: Alexandr Ivanova | Pixabay

Zo maak je je personeelsbestand divers

Streef je naar een organisatie met meer kleur? Dan worstel je wellicht met enkele vragen. Bijvoorbeeld: hoe overtuig je kandidaten dat ze echt welkom zijn? Technisch consultancybedrijf de Fitch Group heeft hier ervaring mee.

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Bij een overgang van onderneming, wat er geldt er dan voor uitzendkrachten? Gaan zij ook mee over?

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

De Participatiewet is aangepast om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen. Daardoor moet het makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo moet het aanvragen van subsidies of hulpmiddelen bij elke gemeente hetzelfde zijn.

Cédric Verschooten en Michael Neefs:  "We hebben dus betere kandidaten en minder bureaucratie, wat zorgt voor een betere ervaring."

Zo verbeterde en versnelde de Brusselse overheid het wervingsproces

Het Brussels hoofdstedelijk gewest weet met het initiatief Talent.brussels succesvol mensen aan te trekken voor overheidsbanen in tijden van enorme schaarste. De drijvende kracht daarachter is het HR-platform MyTalent, dat een persoonlijke...

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Werkgevers moeten vastleggen hoe zij ervoor zorgen dat hun sollicitatieprocedure objectief verloopt, zodat er geen sprake is van discriminatie. Dat staat in het wetsvoorstel Wet gelijke kansen bij werving en selectie. Wat betekent deze wet voor HR?

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

In 2024 tot 2027 staat de AOW-leeftijd op 67. Carola Schouten (ChristenUnie), minister van Pensioenen, laat nu in een Kamerbrief weten dat de AOW-leeftijd vanaf 2028 op 67 jaar en drie maanden komt te staan.

Foto: Mediamodifier | Pixabay

Overgangsregeling Oekraïners in loondienst vervalt

Gevluchte Oekraïners die in Nederland in loondienst werken, vielen tot voor kort onder een overgangsregeling. Vanaf 1 november vervalt die regeling en mogen ze alleen in loondienst werken als ze van de IND een sticker of een O-document hebben.