Een gezonde en vitale bedrijfscultuur trekt talent aan

Werknemers zijn op. Met die kop schreef een dagblad over het nijpende tekort aan arbeidskrachten. De situatie is zo ernstig dat bedrijven worden belemmerd in het uitvoeren van hun taken - zoals in de zorg - of in hun groei.

Een gezonde en vitale bedrijfscultuur trekt talent aan

In de transportsector en IT-branche is nauwelijks nog aan personeel te komen. Talent is kieskeurig. Ze vinden de bedrijfscultuur minstens zo belangrijk als salaris. Gezondheids- en vitaliteitsbeleid zijn onmisbare onderdelen van een aantrekkelijke cultuur.

Toch hebben slechts vijf op de tien grote bedrijven een vorm van gezondheidsbeleid. Directies beseffen dat ze iets extra’s moeten doen, nu de concurrentie op de arbeidsmarkt toeneemt en talent kan kiezen waar het wil werken.

Duurzame inzetbaarheid

Investeren in een cultuur van gezondheid en vitaliteit kan een bedrijf veel opleveren. Waar duurzame inzetbaarheid het uitgangspunt is, doet een werkgever er alles aan doen om medewerkers gezond te houden of weer snel gezond te krijgen. Effectieve interventies beperken de uitval van personeel, waardoor de noodzaak om nieuwe medewerkers aan te trekken kleiner wordt. Maar pas wel op. Wanneer de hoeveelheid werk toeneemt, stijgen de risico’s. Meer doen met minder mensen, ook al zijn ze gezond, zorgt voor druk, extra belasting en grotere kans op verzuim.

‘Great place to work’

Bedrijven met een cultuur van gezondheid en vitaliteit, staan bekend als ‘great places to work’. Mensen werken graag in een omgeving waarin er zorg is voor elkaar en waar gezondheid en welzijn zijn ingebed in de dagelijkse gang van zaken. In zo’n great place to work speelt HR in op de issues van morgen en maken medewerkers gebruik van interventies op het gebied van werkstress, fysieke belasting, zingeving of werk-privébalans. Problemen worden voorkomen in plaats van achteraf opgelost.

Een mooi voorbeeld

Een van mijn klanten rolt nu een vernieuwend gezondheidsbeleid uit. Het bedrijf steunt medewerkers niet alleen op fysiek, mentaal en zingevingsvlak, maar ook op spiritueel gebied. De werkgever doet dit natuurlijk niet alleen uit zorgzaamheid. Er zit ook een bedrijfsmatige reden achter.

Uit onderzoek van Gfk blijkt dat een goed gezondheidsbeleid leidt tot een veiliger, gezonder en plezieriger werkomgeving, met lager verzuim en minder ongevallen. In een cultuur van gezondheid en zorg halen werknemers meer voldoening uit hun werk en zijn gemotiveerder dan bij doorsnee-bedrijven. Het verloop ligt ook duidelijk lager, evenals de kosten.

Maar hoe bouw je zo’n vitale cultuur?

Gelukkig hoef je dat niet meer zelf uit te vinden, er zijn boeken vol geschreven over het creëren van een vitale cultuur. Werkgevers zien vaak over het hoofd dat hun zorgverzekeraar ook een rol kan spelen. Zorgverzekeraars hebben dagelijks met deze materie te maken. Ze kennen best-practices en geven advies. Met effectieve interventies helpen ze voorkomen dat er problemen en uitval ontstaan. Zo bouw je samen een cultuur van gezondheid en vitaliteit.

Wereldwijd besef

In Zweden is ‘sporten onder werktijd’ bij sommige bedrijven al een verplichting. In de Verenigde Staten organiseren bedrijven als Apple en Amazon zelf de meest effectieve zorg voor hun medewerkers. Wereldwijd dringt het besef door dat gezondheid en vitaliteit zowel een verantwoordelijkheid van medewerkers als werkgevers is.

Door samenwerking ontstaan great places to work. Zulke culturen zijn niet alleen goed voor bestaande medewerkers, ze hebben ook een grote aantrekkingskracht op nieuw talent. En dat is best handig op een krappe arbeidsmarkt.


Wouter Schouten
Bedrijfszorgspecialist CZ