Inzichten zijn waardevoller als je ze deelt

Bureauwerk is lichamelijk veel zwaarder dan werd aangenomen. Toen wetenschappers dit inzicht verworven en deelden, werd 'zitten' kort erna tot het nieuwe roken gebombardeerd. Inmiddels zijn sta-zitbureaus, fietsbureaus en lunchwandelingen gemeengoed. Inzicht is belangrijk om effectieve interventies te kunnen inzetten.

Inzichten zijn waardevoller als je ze deelt

Jaarlijks bezoeken mijn collega’s en ik honderden bedrijven. We praten over het voorkomen van verzuim en uitval en bespreken de mogelijkheden om de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Werkgevers vinden het stuk voor stuk belangrijke thema’s, maar weten meestal niet hoe ze er invulling aan moeten geven. Soms hebben ze er geen budget voor (over), maar gebrek aan inzicht is toch wel het grootste probleem.

Een schat aan data

Bij CZ waren we benieuwd of deze perceptie ook echt klopte. Daarom hebben we onderzoeksbureau Gfk gevraagd onderzoek te doen naar gezondheid op de werkvloer.

De uitkomsten zijn boeiend. Werkgevers vinden het bijvoorbeeld lastig om inzicht te verwerven in de gezondheidsrisico’s op het werk. Als je doorvraagt blijken veel data al voorhanden te zijn. De resultaten van tevredenheidsonderzoeken of preventief medische onderzoeken kunnen tot prachtige inzichten leiden. Helaas wordt er nog weinig mee gedaan. Ook de kennis van externe partijen blijft vaak onbenut.

Data vertalen naar inzichten blijkt lastig

Om met gezondheid aan de slag te gaan hebben werkgevers een paar stevige uitdagingen te tackelen. Ze moeten eerst alle aanwezig onderzoeken, rapporten en kennis vertalen naar werkelijke inzichten en de gezondheidsrisico’s vervolgens in de organisatie bespreekbaar maken. Dat is een spannende exercitie. Want het onderzoek van Gfk maakt duidelijk dat werkgevers en werknemers er vaak andere denkbeelden op na houden.

Over één ding zijn ze het eens: werkstress is Nederlands grootste arbeidsrisico. Maar over de oorzaken lopen de meningen uiteen. Werkgevers zien sfeer minder als potentieel gevaar, terwijl 44% van de werknemers zegt dat sfeer wel een risico is. Werkgevers en werknemers hebben ook een verschillende kijk op de speelruimte die bedrijven hebben om de gezondheid van hun personeel te bevorderen. Ongeveer de helft van de werkgevers vindt dat zij gezond gedrag van hun werknemer mag eisen en consequenties mag verbinden aan ongezond gedrag, terwijl werknemers juist tijd en geld van hun werkgever verlangen om zonder dwang met hun gezondheid aan de slag te gaan.

Weinig zicht op aanbod, kwaliteit en kosten van interventies

Om tot oplossingen te komen is samenwerken een eerste vereiste. Welk doel heb je en welke interventies zijn nodig? Het onderzoek laat zien dat de meeste werkgevers zichzelf niet capabel vinden om de juiste interventie te kiezen. Ze zijn niet goed ingevoerd in het aanbod, de prijs en de kwaliteit. Slechts 1 op de 10 bepaalt zijn keuze voor een interventie op basis van bewezen effectiviteit. Toch maken ze nauwelijks gebruik van de kennis die externe partijen zoals zorgverzekeraars en arbodiensten op dit vlak hebben.

Wat dat betreft is er nog een wereld te winnen. Dat maakt het onderzoek van Gfk wel duidelijk. De uitkomsten verschaffen inzichten die bedrijven kunnen inspireren om de juiste keuzes te maken en actief bezig te gaan met het voorkomen van verzuim. Hoe meer inzichten we met elkaar delen, hoe waardevoller ze worden en hoe groter de kans dat gezondheid op de werkvloer effectief vorm krijgt.


Auteur Loek Groesen is b
edrijfszorgspecialist bij CZ

Het onderzoek ‘Samen werken aan gezonde medewerkers’ staat vanaf 15 mei op www.cz.nl/zakelijk

Zo voer je een verzuimgesprek

Zo voer je een verzuimgesprek

Hoe voer je een verzuimgesprek? In dit artikel lees je hoe je dit doet. Goede verzuimgesprekken voorkomen onnodig ziekteverzuim.

Maak een functioneringsgesprek zinvol met deze 5 vragen

Maak een functioneringsgesprek zinvol met deze 5 vragen

Functioneringsgesprekken. De meeste medewerkers én managers zien er tegenop, de uitkomsten zijn meestal teleurstellend. Door gesprekken veel persoonlijker te maken valt er veel meer uit te halen.

Ingrid van Loon:  “In 2040 is een op de drie Nederlanders mantelzorger. Dat is gewoon een feit.”

Impact mantelzorg op werknemers blinde vlek bij werkgever

Nederland telt drie miljoen mensen die mantelzorg combineren met een baan. Een loodzware combinatie, die zorgt voor veel uitval. Een blinde vlek ook voor veel werkgevers. Hoe ziet de toekomst eruit?

Leidinggevende cruciaal in succes hybride werken

Leidinggevende cruciaal in succes hybride werken

Tijdens de coronapandemie gold een landelijk advies tot thuiswerken. Het lijkt misschien lang geleden, maar dit advies werd pas vijf kwartalen geleden ingetrokken, op 15 maart 2022 om precies te zijn. Hybride werken is het nieuwe normaal. De sleutel...

Diversiteit en inclusie? 'Begin eerst met gelijke kansen man/vrouw'

Diversiteit en inclusie? 'Begin eerst met gelijke kansen man/vrouw'

Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft diversiteit en inclusie (D&I) inmiddels wel op de agenda staan. Een 50-50-verdeling tussen de seksen is echter nog ver weg. Volgens Stefan Duran van elipsLife, moeten we ons daar niet blind op staren: "De...

Zo geef je hybride werken vorm

Zo geef je hybride werken vorm

Welke effecten heeft het gedwongen thuiswerken gehad op onze manier werken? Wat zijn onze voorkeuren? Is hybride werken het nieuwe normaal? En hoe geven we dat vorm?

Zo focus je echt op de werknemer

Zo focus je echt op de werknemer

In het komende jaar zal in veel sectoren de personeelskrapte en het verloop van personeel toenemen. Het wordt steeds moeilijker om te voorzien in de capaciteitsbehoefte. Tijd dus om verloop te voorkomen. Maar hoe pak je dat aan?

5 manieren om medewerkers met financiële stress te helpen

5 manieren om medewerkers met financiële stress te helpen

Hoge energieprijzen en inflatie leiden tot meer geldzorgen onder medewerkers, en veel werkgevers willen iets doen om te helpen. Werkgeversvereniging AWVN onderzocht welke praktische maatregelen populair zijn.