Melden vrouwen zich vaker ziek? De feiten op een rij

Goed nieuws: het verschil in ziekteverzuim tussen mannen en vrouwen is kleiner geworden. Vijfentwintig jaar geleden lag het verzuim onder vrouwelijke werknemers nog 60 procent hoger dan onder mannen. Nu is dat verschil nog maar 30 procent. Maar toch laten de feiten zien dat vrouwen zich nog altijd méér ziek melden. Hoe komt dat? Verzekeraar Centraal Beheer licht de feiten voor u uit.

Melden vrouwen zich vaker ziek? De feiten op een rij

Sponsored content door Centraal Beheer

Vrouwen voelen zich verantwoordelijker. ‘Ik schiet overal tekort’, hoor je jonge moeders dan verzuchten. Ze komen te laat op de vergadering en laten een paar minuten voor vijf uur hun werk liggen om op tijd bij de crèche te kunnen zijn. En dan nog voelen ze zich schuldig tegenover hun kinderen met wie ze te weinig tijd doorbrengen.

Mensen op leidinggevende posities ervaren meer vrijheid om zelf hun werktijden en verlofperiodes te bepalen. Dat leidt tot minder klachten en verzuim. Meer vrouwen aan de top zou dus ook helpen het verzuim gelijker te verdelen.

1. Zwangerschap

Zwangerschap is de duidelijkste splijtzwam tussen mannen en vrouwen in de verzuimstatistieken. In de jaren dat vrouwen meestal kinderen krijgen, tussen 25 en 35 jaar, is het verzuimpercentage onder vrouwelijke werknemers zelfs twee keer zo hoog als bij mannen. De zwangerschapsperiode maakt vrouwen bovendien kwetsbaar voor fysieke en psychosociale klachten als de werklast niet tijdig wordt aangepast.

2. Perfectionisme op alle fronten

Alle emancipatie ten spijt zijn het nog altijd de vrouwen die zich verantwoordelijker voelen voor huishouden, traktaties op school en mantelzorg. Moeders melden zich bijvoorbeeld vaker dan hun partner ziek als hun kind iets heeft. Tegelijkertijd is de ambitie van vrouwen er niet minder om en willen ze ook in hun werk alles perfect doen. Uit onderzoek van Cambridge University blijkt dat werkende moeders hierdoor bijna tweemaal zoveel kans hebben op een burn-out dan werkende vaders.

3. Soort werk

Waar ze werken maakt ook uit. Vrouwen hebben vaak werk vaker in sectoren met een hoge werkdruk, zoals zorg en onderwijs. Zware sectoren waar veel mannen werken kennen een beter preventie- en verzuimbeleid, juist omdat daar vroeger veel uitval was door ongevallen.

4. De overgang

Op latere leeftijd krijgen veel vrouwen te maken met specifieke gezondheidsklachten. Volgens Petra van de Goorbergh, directeur van de brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid, gaat de overgang bijvoorbeeld gepaard met veel concentratieproblemen en slechte nachtrust. Dat kan tot verzuim leiden. Er rekening mee houden is goed voor de gezondheid van vrouwen – en voor het succes van uw bedrijf.

Jong en oud

Bij jonge medewerkers tot 25 jaar en oude medewerkers vanaf 55 jaar zijn de sekseverschillen het kleinst. In de categorie van 55 tot 65 jaar verzuimden mannen per honderd dagen gemiddeld nog geen halve dag minder dan vrouwen.

Indekken tegen financiële risico's

Wilt u zich indekken tegen de financiële risico’s van een zieke medewerker? Héél verstandig. U heeft dan een inkomensverzekeringnodig. Wilt u meer weten over de voordelen van een inkomensverzekering? Bekijk dan de website van Centraal Beheer.

Lees meer over