Kabinet en oppositie willen payrolling aan banden leggen

Bij een payrollconstructie werkt een organisatie met werknemers die officieel op de loonlijst staan van een ander bedrijf (de payroller). Dit bedrijf doet de personeelsadministratie en draagt ook vaak de werkgeversrisico's. Zowel het kabinet als oppositiepartijen willen payrolling beperken. Het kan teveel ten koste gaan van de arbeidsvoorwaarden van de uitgeleende werknemers. Bovendien kan er sprake zijn van 'ongewenste' concurrentie op die voorwaarden.

Kabinet en oppositie willen payrolling aan banden leggen

Het belangrijkste verschil met ‘gewoon’ uitzendwerk is dat bij payrolling de werving en selectie van de werknemer gebeurt door de inlener. Van origine gebruikten veel kleine werkgevers payrolling, zodat ze geen werk hadden aan de personeelsadministratie.

Payrolling wordt inmiddels ook op grote schaal toegepast door grotere werkgevers om hun werknemersrisico’s te beperken. Het komt geregeld voor dat werkgevers werknemers ontslaan om ze vervolgens via een payrollconstructie weer voor zich te laten werken. Cijfers van onderzoeksinstituut Panteia (voorheen EIM) laten zien dat het aantal payrollwerknemers tussen 2009 en 2014 steeg van 144.700 naar 194.400. De Brancheorganisatie voor uitzendondernemingen (ABU) verwacht dat het aantal payrollconstructies alleen maar stijgt.

Uitzendwerk

Een gevolg van het grootschalige gebruik van payrolling is dat het ten koste kan gaan van het loon en de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Een payrollbedrijf hoeft de uitgeleende werknemer namelijk niet hetzelfde salaris of dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als de werknemer in een gewoon dienstverband bij een werkgever. Daarbij komt dat payrollbedrijven een payrollcontract vanwege een uitspraak van de Hoge Raad ook als uitzendwerk mogen behandelen.

Payrollwet

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en de SP dienden in november 2017 een initiatiefwet in om foute payroll-constructies terug te dringen. De Raad van State was in april 2018 erg kritisch over het initiatiefwetsvoorstel van deze partijen. Het adviesorgaan wees erop dat de drie partijen slechts een onderdeel van de problematiek oppakten. Volgens de Raad zorgt de wens van de partijen om payrollconstructies duurder te maken ervoor dat er ‘andere wegen zullen worden gezocht en gevonden om op arbeidskosten te concurreren’. De partijen gaven toe dat de problematiek breder is dan wat ze met het wetsvoorstel willen oplossen.

Alleen ontzorgen

Het kabinet kwam in april 2018 met een eigen voorstel om payrolling te reguleren als onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het volgde daarbij het regeerakkoord dat aangeeft dat payrolling zo ‘wordt vormgegeven dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden’. In het verlengde hiervan vindt het kabinet het onwenselijk dat werkgevers bij payrolling gebruik kunnen maken van het lichtere arbeidsrechtelijk regime voor uitzendwerk. Het kabinet wil dat payrollbedrijven werknemers die zij uitlenen dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als wanneer die werknemers in dienst zouden zijn bij de opdrachtgever.

Duurder

De beoogde ingangsdatum van de WAB is 1 januari 2020. Voor veel werkgevers wordt payrolling na invoering van deze wet duurder. Houd hier rekening mee als u er regelmatig gebruik van maakt. Let er verder op dat u werknemers die gelijksoortig werk voor u doen, ook gelijke arbeidsvoorwaarden aanbiedt. Zo worden ‘scheve gezichten’ en gedemotiveerde werknemers voorkomen.

Nog veel meer lezen over loonkostenvoordelen? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden
Zie ook: Arbeidsovereenkomst: welke mogelijkheden heeft de werkgever

Zo leer je een taal bij Regina Coeli: maatwerk, aandacht en focus

Zo leer je een taal bij Regina Coeli: maatwerk, aandacht en focus

Wie kent ze niet, de 'nonnen van Vught', befaamd om hun taalonderwijs? Maar waarom zou je je medewerkers hier naartoe sturen? "Nederlanders overschatten vaak hun Engelse taalvaardigheid." En dat levert dus op de werkvloer misverstanden op. Over het...

Foto: Artem Podrez | Pexels

Kinderopvangtoeslag 2023: dit moet je als werkgever weten

Werkende ouders kunnen dit jaar gemakkelijker aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Waar zijn je werknemers met jonge kinderen op dit moment aan toe?

Foto: Alexandr Ivanova | Pixabay

Zo maak je je personeelsbestand divers

Streef je naar een organisatie met meer kleur? Dan worstel je wellicht met enkele vragen. Bijvoorbeeld: hoe overtuig je kandidaten dat ze echt welkom zijn? Technisch consultancybedrijf de Fitch Group heeft hier ervaring mee.

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Bij een overgang van onderneming, wat er geldt er dan voor uitzendkrachten? Gaan zij ook mee over?

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

De Participatiewet is aangepast om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen. Daardoor moet het makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo moet het aanvragen van subsidies of hulpmiddelen bij elke gemeente hetzelfde zijn.

Cédric Verschooten en Michael Neefs:  "We hebben dus betere kandidaten en minder bureaucratie, wat zorgt voor een betere ervaring."

Zo verbeterde en versnelde de Brusselse overheid het wervingsproces

Het Brussels hoofdstedelijk gewest weet met het initiatief Talent.brussels succesvol mensen aan te trekken voor overheidsbanen in tijden van enorme schaarste. De drijvende kracht daarachter is het HR-platform MyTalent, dat een persoonlijke...

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Werkgevers moeten vastleggen hoe zij ervoor zorgen dat hun sollicitatieprocedure objectief verloopt, zodat er geen sprake is van discriminatie. Dat staat in het wetsvoorstel Wet gelijke kansen bij werving en selectie. Wat betekent deze wet voor HR?

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

In 2024 tot 2027 staat de AOW-leeftijd op 67. Carola Schouten (ChristenUnie), minister van Pensioenen, laat nu in een Kamerbrief weten dat de AOW-leeftijd vanaf 2028 op 67 jaar en drie maanden komt te staan.