Hoger salaris en meer burn-outs bij Amerikaanse multinationals in Nederland

Steeds meer mensen werken in Nederland bij Amerikaanse multinationals. Deze werknemers krijgen een hoger uurloon, maken meer (over)uren en hebben, net als personeel van andere multinationals, vaker een burn-out.

Het CBS constateert dit in de Internationaliseringsmonitor over de Verenigde Staten. Vooral bij vrouwen blijkt het aandeel met psychische vermoeidheidsklachten door het werk hoger te liggen bij zowel de Amerikaanse als overige multinationals. Een op de vijf vrouwelijke werknemers bij Amerikaanse multinationals en 16 procent van de vrouwen die werken bij de overige multinationals rapporteert deze klachten. Dat is meer dan onder vrouwen die bij niet-multinationals werken.

Het doorsnee aantal gewerkte uren per jaar bij Amerikaanse bedrijven was in 2016 bijna twee keer zo hoog als bij andere multinationals en ongeveer tweeënhalf keer zo hoog als bij niet-multinationals. Het doorsnee jaarloon van werknemers bij Amerikaanse bedrijven (niet gecorrigeerd voor het aantal gewerkte uren) kwam mede daardoor meer dan 20 duizend euro hoger uit dan bij andere bedrijven.

Ruim de helft van alle vte’s bij Amerikaanse bedrijven viel in de hoogste loonklasse (de 20 procent hoogste uurlonen). Bij de overige multinationals en de niet-multinationals viel respectievelijk 35 procent en 21 procent van de jaarlonen in de hoogste loonklasse. Naast meer loon hadden werknemers bij Amerikaanse bedrijven vaker een contract voor onbepaalde tijd en volgden ze meer scholing.

Van de ruim 13 duizend multinationals in ons land is ongeveer een op de vijf in Amerikaanse handen. Amerikaanse multinationals boden ruim 201 duizend vte’s, aan werkgelegenheid, vooral in de industrie en handel. Twee jaar eerder waren dat ongeveer 197 duizend vte’s.

Dit vind je misschien ook interessant